Hoe staat het met de grondstoffen markt? sept 2021

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.

De situatie op de grondstoffenmarkt is erg onduidelijk. Markten zijn zeer nerveus en explosief. De...

Melkverlies bij celgetal toename

Een toename van het individueel celgetal van koeien kost melk. Naast de verhoogde risico’s op mastitis en een verlaagde weerstand is dit bij menig een al wel bekend.
Maar hoeveel melkverlies dit precies...

Kalverdiarree en longproblemen in het najaar

De zomer komt aan zijn einde, en het najaar staat voor de deur! Dit betekent dalende temperaturen, grotere temperatuurschommelingen tussen dag en nacht en een hogere luchtvochtigheid. Een aantal risicovolle...

bereid de varkensstal voor op de herfstperiode

In de komende periode zullen de temperaturen meer gaan schommelen. ‘s Nachts koelt het nu al weer flink af, terwijl overdag nog vochtig en warm kan zijn. 
 
Dit heeft invloed op uw stalklimaat, en dus...

Gezondheidsondersteuning jongvee

Een gezonde start is de basis voor de toekomst! Jonge dieren zijn gevoelig en verdienen daarom extra zorg. Tijdens de aankomende koudere seizoenen komen (kleine) problemen eerder om de hoek kijken, met...

Hittestress bij varkens

Hittestress wordt veroorzaakt door te hoge omgevingstemperaturen of te hoge luchtvochtigheidspercentage. Tijdens deze ‘drukkende’ dagen valt het met de hoge temperaturen mee, maar door de erg hoge...

FILM: 10 tips tegen hittestress in de droogstand

Ook al valt het deze zomer (gelukkig) nog mee met de extreme temperaturen, toch ondervinden de koeien al hittestress door de zeer hoge luchtvochtigheid!
Alle reden dus om de koeien zoveel mogelijk te...

Onzichtbare hittestress bij melkvee

Een jaarlijks terugkomend probleem bij koeien is hittestress. Ook al zijn momenteel de temperaturen (gelukkig) nog niet zo hoog vergeleken met voorgaande jaren, echter is de luchtvochtigheid wel erg hoog!...

Broei aan het voerhek

Het is groeizaam weer! Een fijne temperatuur, hoge luchtvochtigheid en voldoende neerslag tot nu toe. Dit groeizame weer geldt echter ook voor gisten en bacteriën! Hierdoor is broei aan het voerhek (en in...

Ruwvoerkwaliteit en zomerbemesting

Na een vochtig en relatief koud voorjaar, is het de afgelopen tijd erg groeizaam geweest. Vooral de eerste snede is onder wisselende omstandigheden ingekuild. De kwaliteiten onder het plastic variëren van...

Hoe staat het met de grondstoffen markt? juli 2021

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.

Na een periode van groeizaam weer (soms zelfs te nat) waar de gewassen dankbaar van hebben gegroeid in...

Zomeractie Natriumbicarbonaat!

De zomer is aangebroken!

Kom uw vee de warme zomermaanden tegemoet met een pensbuffer en wij komen u tegemoet met een zomeractie!


Bestellen? Bel direct naar ons kantoor: 0544 371397!

 

Hittestress in droogstand

De afgelopen jaren hebben we meer dan anders te maken gehad met hittestress, en komend jaar is de kans groot dat we ook weer met lange warme periodes te maken krijgen.
Maar wanneer ervaart een koe nou...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt?

Graag brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Bij Gunnewick Mengvoeders is de in- en verkoop van grondstoffen voor veevoer...

Houdt aandacht op klauwgezondheid

Houdt aandacht op klauwgezondheid


Klauwproblemen bij koeien komt op veel bedrijven voor en is een van de grootste redenen van gedwongen afvoer. Daarom is het dus hoog tijd om hier weer wat aandacht aan...

Drinkwater, de 'drijvende' kracht!

Goed en smakelijk drinkwater is een voorwaarde voor gezonde koeien en een optimale melkproductie. Maar wat is de drijvende kracht achter een goede wateropname bij de gehele veestapel?

Het belang van...

Te korte droogstand voorkomen

De afgelopen jaren is het u misschien zelf ook opgevallen. Tijdens de extreme hitte kalven de droge koeien bijna allemaal eerder af dan verwacht (gemiddeld 5 dagen). Dit zorgt ervoor dat de...

Is uw varkensstal klaar voor de zomer?

Na een koud en nat voorjaar beginnen de temperaturen nu flink te stijgen!
Bereid je voor op de aankomende zomerse temperaturen!

In het kort hebben we de belangrijkste aandachtspunten wat betreft...

Wateropname bij gespeende biggen

Naast lucht en voer, is water één van de belangrijkste levensbehoefte van biggen. Dit blijkt ook uit de welzijnseis dat ‘varkens ouder dan 2 weken, 24 uur per dag moeten beschikken over voldoende vers...

Vliegenbestrijding

Het vliegenseizoen is in aantocht!
Vliegenoverlast heerst er op het moment nog niet, maar wist je dat 1 vlieg in 1 maand wel 1000 (!) eitjes kan leggen?! 
Dus zo gauw de temperaturen beginnen te stijgen...

Tips zware eerste snede

Het weer heeft het de afgelopen week nog niet toegelaten om op veel plekken de eerste snede in te kuilen.
Wel heeft het gras een enorme groei doorgemaakt door de gunstige omstandigheden. 
Deze zware snede...

Tips eerste grassnede

Het is (bijna) zover!
We staan op het punt om de eerste snede te maaien, en hier en daar zit het gras zelfs al in de kuil!
Graag willen we u nog een aantal tips meegeven omtrent het maaien en inkuilen van...

Mineralenvoorziening weidend vee

(Jong)vee dat buiten loopt en niet wordt bijgevoerd kunnen snel een mineralen tekort opbouwen. Dit gaat ten koste van de gezondheid en vruchtbaarheid van het dier, of de gezondheid van het kalf als de koe...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De sojaprijzen dalen langzaam. China heeft na maanden van stilstand, nu ook weer wat...

Bivit Pekaso wordt Nursery Gold

Onze prestarter Bivit Pekaso wordt vervangen door Nursery Gold.
 

Veilig spenen & hogere opname met Nursery Gold 

Een vlot speenproces, met gezonde biggen en een hoge voeropname, is de basis voor een...

Witvuilen bij varkens

Na de geboorte, in de dekstal of vlak voor het terugkomen kan de zeug ontstekingen oplopen aan het geslachtsorgaan of aan haar urinewegen. Dit veroorzaakt witvuilen.
Dit kan gevolgen hebben voor de...

Tips voor een succesvol weideseizoen

Het voorjaar staat bij velen van u ongeduldig op de deur te kloppen, inmiddels zijn de eerste bedrijven begonnen met het weiden van de melkkoeien.

Hierbij geven we enkele tips om het weideseizoen...

De beste start voor elke big!

In dit artikel geven experts van Gunnewick Mengvoeders advies over hoe u met biggenmelk, prestarters en speenvoer uw biggen de best mogelijke start kunt geven. Dat is een relevant thema, want zeugen werpen...

Stro-Brok rantsoen

Op veel bedrijven slinkt de ruwvoervoorraad dermate in dat er naar alternatieven gekeken moet worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden waaronder ook een ruwvoervervanger voor het jongvee.
Het stro...

Kalverdiarree

Een van de grootste oorzaken van kalversterfte en financiële verliezen op het bedrijf is kalverdiarree. Dit wil je als veehouder natuurlijk voorkomen. Als het toch gebeurt dan is het belangrijk om het zo...

Startix Biggenmelk

Voor de beste start van de biggen maken we graag gebruik van kwalitatief de beste en smakelijkste producten van onder andere Startix.
Een hoge begingroei en goede darmontwikkeling bevordert een betere...

Mineralenvoorziening droogstand

De periode rondom afkalven vraagt veel van een koe. Er wordt een kalf geboren, de hormoonhuishouding wordt volledig omgegooid en de melkproductie komt op gang. Een goed rantsoen met de juiste hoeveelheid...

Darmontwikkeling in de kraamstal

Bij het spenen van de biggen is het belangrijk dat de biggen al vast voer op kunnen nemen, dit kan vanaf de geboorte al gestimuleerd worden. In een eerder artikel zijn tips gegeven voor een optimaal...

VitalAir tegen luchtwegproblemen

Het vochtige weer deze winter verhoogt het risico op luchtwegproblemen. In meerdere artikelen hebben we al tips gegeven om deze luchtwegproblemen te voorkomen door het verlagen van de infectiedruk, het...

Vernieuwde fosfaatklasse-indeling

Vanaf dit jaar wordt er een nieuwe fosfaatsystematiek gehanteerd bij het berekenen van de fosfaatplaatsingsruimte.  Voorheen hadden we te maken met het P-AL getal voor grasland en het PW-getal voor...

Voorjaarsbemesting

Bemesten is tegenwoordig meer dan alleen mest uitrijden. Je hebt een doel.
Je wilt ruwvoer met een hoge droge stof opbrengst en met een goede eiwitkwaliteit. Maar ook wil je gras oogsten wat bij je totale...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De eiwitmarkt blijft een moeilijke markt, de soja, raap en zonnebloem blijven erg duur.
De...

Droogstand, de basis voor vruchtbaarheid

Terwijl de koe bezig is met de laatste periode van de dracht, en u als melkveehouder haar voorbereid op de volgende lactatie kunt u tegelijkertijd de koe ook al klaarstomen op haar volgende dracht!

Speenmanagement biggen

De speenfase is de meest stressvolle periode van een varken, met veel veranderingen in een keer. Zoals het scheiden van de zeug, andere omgeving, andere voerbakken, nieuwe hokgenoten, niet meer geattendeerd...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. 
 

Eiwit

De eiwitmarkt is momenteel een moeilijke markt.

De soja is erg duur geworden, door de niet...

Opslag tips meststoffen

Het strooi-seizoen loopt ten einde en de stikstof prijzen gaan weer omhoog. Voor veel van jullie een moment om meststoffen te kopen en op te slaan tot volgend seizoen.

Maar hoe zorg je dat je volgend...

Graslandverzorging en onkruidbestrijding

Na weer een warme en droge zomer, lijkt het er nu op dat het weer eindelijk is omgeslagen. Dit is dus een mooi moment om nog eens door de graspercelen te lopen en het grasbestand te bekijken. De zode heeft...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De sterke inkoopdrang van China lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. De dagprijzen voor...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. 
 

Eiwit

De sojaprijzen zijn wat opgelopen, door een hele sterke inkoopdrang van China. Dit herstel gaat...

Vlotte transitie met Rovisol Ketoblock

In Nederland ondergaat 30% van de melkkoeien na het afkalven subklinische ketose (slepende melkziekte). Dit is een gevolg van een negatieve energie balans (NEB) aan het begin van de lactatie.

Een NEB...

Verschil tussen voedings- en infectieuze diarree

In een vorig artikel hebben we het gehad over kalverdiarree. Hierin werd het onderscheidt tussen voedingsdiarree en infectieuze diarree gemaakt.
Maar wat is nou het verschil tussen voedingsdiarree en een...

Zomerbemesting

De aandacht rondom de bemesting in de zomer ligt anders dan in het voorjaar. De zomer (en droogte) zorgen voor een daling van de smakelijkheid, en de mineralen uit de eerste drijfmestgiften zijn voor een...

Mest verdunnen met water

Het verdunnen van mest met water komt steeds vaker aan bod, omdat het onder andere een lagere ammoniak uitstoot geeft tijdens het uitrijden.
Maar naast dit voordeel biedt het verdunnen van mest ook...

Welzijnscheck Varkens

Om het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens te beoordelen, heeft POV samen met partners de welzijnscheck varkens ontwikkeld. Deze is afgelopen 1 juli 2020 ingevoerd. Vóór 31 december...

ProRumen

ProRumen is een nieuwe generatie gist dat door een uniek hydrolyseproces wordt geproduceerd uit biergist. Dit proces breekt de gistcelwand af, waardoor de verschillende molecuulstructuren uit de hele gist...

Maatregelen Afrikaanse Varkenspest

Zoals bekend is er bij wilde zwijnen in zuid-oost België Afrikaanse varkenspest uitgebroken. Wij hopen natuurlijk niet dat deze ziekte naar Nederland komt; dit zal grote gevolgen hebben voor de export van...

Corona maatregelen

Ook bij ons heeft het Corona virus gevolgen. Ondanks dat blijft Gunnewick Mengvoeders geopend, maar er zijn extra maatregelen ingevoerd om de kans op verspreiding bij het afleveren van voeders óf bij een...

Pensontwikkeling kalveren

Het voeren van de kalfjes tijdens de melkperiode gebeurt op heel veel verschillende manieren. De één biedt naast het reguliere melkschema hooi aan, een ander muesli, en nog weer een ander brok. Belangrijk...

Serie jongvee opfok luchtwegproblemen deel 2

Bij de jongveeopfok komt erg veel kijken. De gehele opfok tot een melkkoe duurt gemiddeld genomen 24 maand, tijdens deze periode zijn er verschillende fases in de opfok erg belangrijk en spelen er...


Serie jongvee opfok luchtwegproblemen deel 1

Bij de jongvee opfok komt erg veel kijken. De gehele opfok tot een melkkoe duurt gemiddeld genomen 24 maand, tijdens deze periode zijn er verschillende fases in de opfok erg belangrijk en spelen er...


Hokverrijking varkens


Ondanks dat varkens altijd voer en water tot hun beschikking hebben kan er verveling ontstaan bij de dieren. Het aanbieden van hokverrijking aan varkens kan deze verveling tegen gaan.
Hokverrijking is...

Voeropname verraadt de koe


Een goede transitie is doorslaggevend voor de gezondheid, vruchtbaarheid en productiviteit in de volgende lactatie van de koe.
Het ontstaan van de meeste aandoeningen bij verse koeien begint vaak in de...

Acid Buf

Jasper Knoef, specialist varkenshouderij, legt uit wat het product Acid Buf is.

Begin juni ben ik op uitnodiging van Jadis Additiva naar IJsland geweest om daar de locatie ‘Celtic Sea Minerals’ te...

Waterkwaliteit

Het belang van een goede waterkwaliteit is groter dan u denkt!
Check uw drinkwater regelmatig!  

Koperverlaging biggenvoeders


Volgens de nieuwe koperwetgeving (EU 2018/1039) mag biggenvoer dat tot uiterlijk 4 weken na spenen gevoerd wordt, maximaal 150 (140) ppm (toegevoegd) koper bevatten. In de fase tot 8 weken na spenen, mag...