Opslag tips meststoffen

Het strooi-seizoen loopt ten einde en de stikstof prijzen gaan weer omhoog. Voor veel van jullie een moment om meststoffen te kopen en op te slaan tot volgend seizoen.

Maar hoe zorg je dat je volgend...

Graslandverzorging en onkruidbestrijding

Na weer een warme en droge zomer, lijkt het er nu op dat het weer eindelijk is omgeslagen. Dit is dus een mooi moment om nog eens door de graspercelen te lopen en het grasbestand te bekijken. De zode heeft...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De sterke inkoopdrang van China lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. De dagprijzen voor...

Behoud de groei in de herfst en winter

Nu de zomer is echt aan zijn einde is, komt de herfst om de hoek kijken! Dit betekent dalende temperaturen, grotere temperatuurschommelingen overdag en ’s nachts, en een hogere luchtvochtigheid. Een aantal...

Houd aandacht op klauwgezondheid

Klauwgezondheidsproblemen komen op veel bedrijven voor, en is een van de grootste redenen van gedwongen afvoer. Daarom is het dus hoog tijd om hier wat aandacht aan te besteden!

We gaan de herfst- en...

bereid de varkensstal voor op de herfstperiode

In de komende periode zullen de temperaturen meer gaan schommelen. ‘s Nachts koelt het nu al weer flink af, terwijl de hitte golf nog vers in ons geheugen zit. We merken dat de warmte nog wel in...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. 
 

Eiwit

De sojaprijzen zijn wat opgelopen, door een hele sterke inkoopdrang van China. Dit herstel gaat...

Beperk inkuilverliezen bij de maisoogst

De laatste jaren hebben we gemerkt dat het oogsten van kwalitatief goede mais niet meer vanzelfsprekend is. Ook dit jaar heeft de mais in de regio het flink te verduren gehad.

Door inkuilverliezen...

Nawerking van hittestress op melkvee

Zoals bekend is en ook eerder besproken is heeft hittestress allerlei gevolgen voor de productie, gezondheid en vruchtbaarheid voor de melkkoe.

De extreme hittegolf van dit jaar hebben we gelukkig achter...

Vlotte transitie met Rovisol Ketoblock

In Nederland ondergaat 30% van de melkkoeien na het afkalven subklinische ketose (slepende melkziekte). Dit is een gevolg van een negatieve energie balans (NEB) aan het begin van de lactatie.

Een NEB...

Verschil tussen voedings- en infectieuze diarree

In een vorig artikel hebben we het gehad over kalverdiarree. Hierin werd het onderscheidt tussen voedingsdiarree en infectieuze diarree gemaakt.
Maar wat is nou het verschil tussen voedingsdiarree en een...

Zomerbemesting

De aandacht rondom de bemesting in de zomer ligt anders dan in het voorjaar. De zomer (en droogte) zorgen voor een daling van de smakelijkheid, en de mineralen uit de eerste drijfmestgiften zijn voor een...

Mineralenvoorziening weidend vee

(Jong)vee dat buiten loopt en niet wordt bijgevoerd kunnen snel een mineralen tekort opbouwen. Dit gaat ten koste van de gezondheid en vruchtbaarheid van het dier, of de gezondheid van het kalf als de koe...

Mest verdunnen met water

Het verdunnen van mest met water komt steeds vaker aan bod, omdat het onder andere een lagere ammoniak uitstoot geeft tijdens het uitrijden.
Maar naast dit voordeel biedt het verdunnen van mest ook...

Kalverdiarree

Het gebeurt ons allemaal wel eens, een kalf met diarree. Maar zie je het op tijd, hoe signaleer je het en hoe behandel je het kalf nou het beste? Je leest het hier!
 

Oorzaak kalverdiarree

Diarree is een...

Drinkwater, de 'drijvende' kracht!

Goed en smakelijk drinkwater is een voorwaarde voor gezonde koeien en een optimale melkproductie. Maar wat is de drijvende kracht achter een goede wateropname bij de gehele veestapel?

Het belang van...

Welzijnscheck Varkens

Om het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens te beoordelen, heeft POV samen met partners de welzijnscheck varkens ontwikkeld. Deze is afgelopen 1 juli 2020 ingevoerd. Vóór 31 december...

ProRumen

ProRumen is een nieuwe generatie gist dat door een uniek hydrolyseproces wordt geproduceerd uit biergist. Dit proces breekt de gistcelwand af, waardoor de verschillende molecuulstructuren uit de hele gist...

Klaar voor de zomer?

De eerste zomerse dagen hebben we alweer gehad. In de nachten koelt het alleen nog flink af, en ondertussen staan we te springen om een buitje regen.

Voordat de zomer echt begint en de temperaturen ook...

Efficiënte eiwitbenutting

De voorgestelde stikstofmaatregel, maar ook de huidige bemestingsmaatregelen vragen om een goede afstemming van het rantsoen op de behoeften van de koe. Om zodoende zo efficiënt mogelijk met eiwit om te...

Hittestress in droogstand

De afgelopen jaren hebben we meer dan anders te maken gehad met hittestress, en komend jaar is de kans groot dat we ook weer met lange warme periodes te maken krijgen.
Maar wanneer ervaart een koe nou...

Onwerkbare stikstofmaatregel rundveevoeders

Vorige week heeft belangenvereniging Nevedi namens de gehele diervoederindustrie een brief verzonden aan de vaste Tweede Kamercommissie LNV. Wij zijn tegen de voermatregel die dit jaar vanaf september 2020...

Vanggewas en kali voorziening snijmais

Een bewuste keuze


Vanggewas

Sinds 2019 bent u als teler van snijmais op zandgrond verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Hierin zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Zaaien van een...

Maatregelen Afrikaanse Varkenspest

Zoals bekend is er bij wilde zwijnen in zuid-oost België Afrikaanse varkenspest uitgebroken. Wij hopen natuurlijk niet dat deze ziekte naar Nederland komt; dit zal grote gevolgen hebben voor de export van...

koeling varkensstallen

De R is weer uit maand, dit betekent dat er gemiddeld warmer weer in aantocht is. We hebben nu 2 jaren achter de rug die extreem hoge tempraturen met zich mee brachten.
Omdat deze temperaturen dit jaar...


Inkuil management

Hoe behoud je de behaalde graskwaliteit van het land in de kuil? Dit is een vraag wat ons allemaal bezig houdt, en elk jaar weer uitdaagt!
In dit artikel geven we tips en adviezen om het gras zo goed...


Vliegenbestrijding

Het voorjaar is begonnen! Het gras groeit flink, de machines komen uit de winterstalling, de temperatuur stijgt, en ...

... DE VLIEGEN KOMEN WEER TEVOORSCHIJN ...


Misschien zijn het er nu nog niet...


Corona maatregelen

Ook bij ons heeft het Corona virus gevolgen. Ondanks dat blijft Gunnewick Mengvoeders geopend, maar er zijn extra maatregelen ingevoerd om de kans op verspreiding bij het afleveren van voeders óf bij een...

Reinig uw voersilo

Voer dat tegen de wand van de silo is aangekoekt kan gaan schimmelen. Schimmels kunnen toxinen vormen met mogelijk (ernstige) gevolgen voor de technische resultaten.

Schimmelvorming ontstaat bij een hoge...

Pensontwikkeling kalveren

Het voeren van de kalfjes tijdens de melkperiode gebeurt op heel veel verschillende manieren. De één biedt naast het reguliere melkschema hooi aan, een ander muesli, en nog weer een ander brok. Belangrijk...