Over ons

Gunnewick sinds 1870 


Sinds de eerste inschrijving bij de KvK in 1870 draaien de wieken van de windmolen, “de Weijenborgsmölle”. Dit is de basis van Gunnewick Mengvoeders BV en Windmolen de Vier Winden.
 
Als molenaarsfamilie in een klein dorp had de familie Gunnewick naast de molen een bakkerij met winkel en een boerderij met koeien, kippen en varkens.  Dat was ook nodig want bijna de helft van de tijd stond de molen vanwege te weinig wind stil. Daar komt dan ook het spreekwoord “wie het eerst komt, wie eerst maalt” vandaan. Als er langere tijd geen wind was geweest, stond iedereen te popelen om de granen gemalen te krijgen.
 
De 2e generatie Gunnewick’s heeft in 1930 naast de molen ook machinaal gemalen en langzaam maar zeker werd de zaak uitgebreid met een maal-meng installatie. Eind jaren 60 vond de 3e generatie Gunnewick’s het tijd voor een grondige aanpak van de productiemogelijkheden, dit waren de jaren van een geweldige ontwikkeling t.a.v. de landbouw en veehouderij in Nederland. De productie uitbreiding werd gerealiseerd in een nieuwe (wind)molen, destijds  een van de modernste molens van Nederland en nu nog steeds overigens. Enkele jaren, na het in gebruik nemen van de molen, werd er een grote doseersilo gebouwd, voorzien van een graan reinig- en graan droog installatie. Ook in de opslag van oogstgewassen werd sterk geïnvesteerd.
  
Toen de 4e generatie Gunnewick’s hun intrede deden, ontwikkelde het bedrijf zich gaandeweg. Door het overlijden van de zoon van een van de broers Gunnewick is het bedrijf destijds opgesplitst in twee takken, de windmolen is volledig in gebruik en ingericht voor de productie van voedingsmiddelen voor de humane sector zoals bakkers, slagers, restaurants en zelfbakproducten, het andere deel de mengvoedertak. In 1999 werden de mengvoederactiviteiten van Bleumink uit Beltrum overgenomen.
 
Er is steeds ambitieus gewerkt om het bedrijf te onderscheiden van andere producenten. Zo werden er veel innovatieve ontwikkelingen door gevoerd, bijvoorbeeld het verwerken van CCM. Gunnewick Mengvoeders BV was het eerste Gelderse bedrijf dat hiermee op de markt kwam. Ook als een van de eerste producenten werd gebruik gemaakt van een expander. In 2005 werd van Wijngaarden Veevoeders inclusief productie lokatie en winkel overgenomen.
 
De 5e generatie is ondertussen ook al meerdere jaren werkzaam binnen het bedrijf.

 Het bedrijf Gunnewick eind jaren '30 met op de voorgrond een speelmolen. Met deze molen kon de jongste  generatie het ‘vak’ al spelenderwijs leren. De oude molen is in 1958 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe grotere molen.Opbouw nieuwe molen in 1959.De nieuwe molen vol in bedrijf, Premix fabrikant Provimi komt net een nieuwe lading bezorgen.Oogsttijd achter de molen begin jaren '60.Begin jaren 60 is een nieuwe doseersilo gebouwd, op de voorgrond een nieuwe opslagcapaciteitsuitbreiding voor granen.Op de achtergrond de eerste nieuwe veevoederfabriek.Het autopark jaren negentig.Nieuwbouw zakgoed loods en werkplaats.In 2005 is het bedrijf Van Wijngaarden Veevoeders in Lichtenvoorde overgenomen met daarbij een winkel in diervoeders en tuinbenodigdheden.Na de storm van 12 juli 2010 is de grondstoffenloods door een windhoos met de grond gelijk gemaakt.Beide schades in het dorp in beeld, de kerktoren weg en de grondstoffenloods onbruikbaar.Hier wordt gewerkt aan de bouw van de huidige grondstoffenloods met een oppervlakte van ca. 3000 m2.Hier is de nieuwe loods te zien.We hebben nu volop de ruimte om grondstoffen op te slaan in 19 compartimenten. Goed voor 7000 ton grondstoffen.