Actualiteiten

Acid Buf


Jasper Knoef, specialist varkenshouderij, legt uit wat het product Acid Buf is.

Begin juni ben ik op uitnodiging van Jadis Additiva naar IJsland geweest om daar de locatie ‘Celtic Sea Minerals’ te bekijken, daar waar de grondstof voor Acid Buf wordt gewonnen. Tevens kregen we verdere uitleg over de toepassingen van Acid Buf. Hieronder is de historie weergegeven van het product.
Het product werd voorheen alleen  gewonnen voor de Ierse kust, maar door toenemende vraag van de humane en diervoersector is de winning van algenkalk ook in IJsland gestart.
Natuurlijk staat het productieproces onder toezicht zodat er geen nadelige gevolgen zijn voor het zeeleven. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aangewezen plekken waar gewonnen mag worden en hoe het proces moet verlopen.


Acid Buf wat is het eigenlijk?

Het is een koolzure algenkalk (rood zeewier), met een hoog oplosbaar magnesiumgehalte en heeft een goed beschikbaar calcium wat verschillende calcium vormen bevat.
Deze verschillende soorten calcium heeft een gunstige invloed op de darm- en maagflora en zorgen voor sterke botten van de dieren. Door de zogenoemde honingsgraat structuur zijn de hier boven genoemde  mineralen goed opneembaar. Acid Buf heeft bijvoorbeeld een langere werking dan natriumbicarbonaat. Bij rundvee zorgt Acid Buf voor een optimale penswerking en hierdoor wordt het product als pensbuffer ingezet.
Bij pluimvee en varkens verbeterd dit product de benutting van de mineralen waardoor dieren beter presteren. Dit zorgt voor een betere voederconversie, verlaagt het de uitval en zorgt het voor een goede maaggezondheid.
 

Hoe het wordt gewonnen

Men gaat met een boot de zee op om op een vooraf toegewezen plek de dode zee mineralen naar boven te zuigen. Het mineraal heeft qua uiterlijk iets weg van koraal. Na de winning wordt het aan land gebracht waar het gewassen wordt en gedroogd.
Op de boot, waar de zee alg wordt opgezogen.

Het op land gebrachte gewassen mineraal, klaar om gedroogd te worden voor een goed en mooi eindproduct.

Product wordt gedroogd.   

Eind product ligt in big bags te wachten om verscheept te worden.

In één beeld wordt het proces weergeven.