Actualiteiten

GLB 2023 - 2024


De aanvraagperiode voor het lopende jaar is achter de rug, op dit moment worden de eerste voorschotbetalingen uitgevoerd. Velen van u hebben ervaren dat het nieuwe systeem meer inspanningen vraagt. Voor het nieuwe jaar zijn de eisen en mogelijkheden opnieuw aangepast. Het is raadzaam om alles voor het nieuwe (groei) seizoen tijdig in beeld te krijgen, de komende maanden is een passende periode om met uw adviseur passende plannen te maken. Hierbij enkele aandachtspunten om met elkaar een goed en bedrijfsspecifiek plan te maken:
  • Op welke manier kan ik voldoen aan verplichte gewasrotatie, niet productief bouwland en of teelt van rustgewassen?
  • Hoe kan ik een rustgewas optimaal telen en saldo technisch tot waarde brengen binnen mijn bedrijf?
  • Kan ik voldoen aan de nieuwe normen m.b.t. uren weidegang?
  • Wanneer er samenwerkingsverbanden zijn, b.v. mais-mest, is het raadzaam om met elkaar de plannen af te stemmen. 


Koppelingen eDairy

Afgelopen jaar is het systeem van data uitwisseling behoorlijk op de schop gegaan. Veel zaken lopen inmiddels zoals het bedoeld is. We merken echter ook dat een aantal koppelingen aandacht vragen. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om nu te testen of dat alle door u gewenste data op de juiste plek komen (kringloopwijzer, crvmineraal, etc.), zijn er onjuiste en of ontbrekende gegevens maak dit a.u.b. even kenbaar bij ons ronald@gunnewick.com