5e generatie Gunnewick neemt het roer over

Het familiebedrijf Gunnewick Mengvoeders BV wil u graag meenemen, uit welke windrichting de toekomst gaat komen.

Zonder familie, is er ook geen familiebedrijf. Wij zijn als familie Gunnewick al sinds de...

Zomeraanpak melkvee

De zomer is in aantocht en de eerste zomerse temperaturen hebben we al ervaren. Zo ook de koeien!
Door de hitte en weinig verkoeling en schaduw neemt de voeropname en -vertering af. Spieren verslappen en...

Te korte droogstand voorkomen

Tijdens een hete periode kalven koeien gemiddeld 5 dagen eerder af. Dit betekent ook direct een kortere droogstandsduur.
Met de aankomende zomerperiode in het vooruitzicht kunnen met voorzorgsmaatregelen...

Ruwvoerkwaliteit en zomerbemesting

De eerste weideronde zit er overal zo goed als op. 
Op veel plekken komen de dieren nu weer terug op eerder beweide percelen die toch minder smakelijk aan het worden zijn. 
Ook komen we dichter bij het...

Benutbaarheid vitamine D

Door genetische vooruitgang produceren zeugen de laatste decennia meer biggen. Om deze biggen in leven te houden, en dus de uitval tussen geboorte en spenen zo laag mogelijk te houden, is een grote...

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt? mei-jun 2022

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Algemeen

De markt is erg onduidelijk, er heerst grote onzekerheid over beschikbaarheid, weer,...
Archief bekijken >>>