Mineralenvoorziening droogstand

De periode rondom afkalven vraagt veel van een koe. Er wordt een kalf geboren, de hormoonhuishouding wordt volledig omgegooid en de melkproductie komt op gang. Een goed rantsoen met de juiste hoeveelheid...

Darmontwikkeling in de kraamstal

Bij het spenen van de biggen is het belangrijk dat de biggen al vast voer op kunnen nemen, dit kan vanaf de geboorte al gestimuleerd worden. In een eerder artikel zijn tips gegeven voor een optimaal...

VitalAir tegen luchtwegproblemen

Het vochtige weer deze winter verhoogt het risico op luchtwegproblemen. In meerdere artikelen hebben we al tips gegeven om deze luchtwegproblemen te voorkomen door het verlagen van de infectiedruk, het...

Meldplicht maisland

Vanaf dit jaar gelden er aanvullende regels voor de teelt van mais op zand- en lössgrond. Het telen van mais op deze gronden is alleen toegestaan als het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is...

Aanvraag derogatie vergunning

De derogatie vergunning voor 2021 kan weer aangevraagd worden tot en met 31 januari 2021.
 

Nieuwe voorwaarde

Het voorwaardenpakket is uitgebreid met 1 nieuwe voorwaarde. Namelijk, het is niet meer...

Vernieuwde fosfaatklasse-indeling

Vanaf dit jaar wordt er een nieuwe fosfaatsystematiek gehanteerd bij het berekenen van de fosfaatplaatsingsruimte.  Voorheen hadden we te maken met het P-AL getal voor grasland en het PW-getal voor...
Archief bekijken >>>