Hittestress bij varkens

Hittestress wordt veroorzaakt door te hoge omgevingstemperaturen of te hoge luchtvochtigheidspercentage. Tijdens deze ‘drukkende’ dagen valt het met de hoge temperaturen mee, maar door de erg hoge...

FILM: 10 tips tegen hittestress in de droogstand

Ook al valt het deze zomer (gelukkig) nog mee met de extreme temperaturen, toch ondervinden de koeien al hittestress door de zeer hoge luchtvochtigheid!
Alle reden dus om de koeien zoveel mogelijk te...

Onzichtbare hittestress bij melkvee

Een jaarlijks terugkomend probleem bij koeien is hittestress. Ook al zijn momenteel de temperaturen (gelukkig) nog niet zo hoog vergeleken met voorgaande jaren, echter is de luchtvochtigheid wel erg hoog!...

Broei aan het voerhek

Het is groeizaam weer! Een fijne temperatuur, hoge luchtvochtigheid en voldoende neerslag tot nu toe. Dit groeizame weer geldt echter ook voor gisten en bacteriën! Hierdoor is broei aan het voerhek (en in...

Ruwvoerkwaliteit en zomerbemesting

Na een vochtig en relatief koud voorjaar, is het de afgelopen tijd erg groeizaam geweest. Vooral de eerste snede is onder wisselende omstandigheden ingekuild. De kwaliteiten onder het plastic variëren van...

Hoe staat het met de grondstoffen markt? juli 2021

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.

Na een periode van groeizaam weer (soms zelfs te nat) waar de gewassen dankbaar van hebben gegroeid in...

Zomeractie Natriumbicarbonaat!

De zomer is aangebroken!

Kom uw vee de warme zomermaanden tegemoet met een pensbuffer en wij komen u tegemoet met een zomeractie!


Bestellen? Bel direct naar ons kantoor: 0544 371397!

 

Hittestress in droogstand

De afgelopen jaren hebben we meer dan anders te maken gehad met hittestress, en komend jaar is de kans groot dat we ook weer met lange warme periodes te maken krijgen.
Maar wanneer ervaart een koe nou...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.

Na een droge aprilperiode, volgde een natte meimaand. Dit was niet alleen zo in de Achterhoek, maar over...

Houdt aandacht op klauwgezondheid

Klauwgezondheidsproblemen komen op veel bedrijven voor, en is een van de grootste redenen van gedwongen afvoer. Daarom is het dus hoog tijd om hier weer wat aandacht aan te besteden!
 

Drinkwater, de 'drijvende' kracht!

Goed en smakelijk drinkwater is een voorwaarde voor gezonde koeien en een optimale melkproductie. Maar wat is de drijvende kracht achter een goede wateropname bij de gehele veestapel?

Het belang van...

Te korte droogstand voorkomen

De afgelopen jaren is het u misschien zelf ook opgevallen. Tijdens de extreme hitte kalven de droge koeien bijna allemaal eerder af dan verwacht (gemiddeld 5 dagen). Dit zorgt ervoor dat de...

Is uw varkensstal klaar voor de zomer?

Na een koud en nat voorjaar beginnen de temperaturen nu flink te stijgen!
Bereid je voor op de aankomende zomerse temperaturen!

In het kort hebben we de belangrijkste aandachtspunten wat betreft...

Wateropname bij gespeende biggen

Naast lucht en voer, is water één van de belangrijkste levensbehoefte van biggen. Dit blijkt ook uit de welzijnseis dat ‘varkens ouder dan 2 weken, 24 uur per dag moeten beschikken over voldoende vers...

Vliegenbestrijding

Het vliegenseizoen is in aantocht!
Vliegenoverlast heerst er op het moment nog niet, maar wist je dat 1 vlieg in 1 maand wel 1000 (!) eitjes kan leggen?! 
Dus zo gauw de temperaturen beginnen te stijgen...

Tips zware eerste snede

Het weer heeft het de afgelopen week nog niet toegelaten om op veel plekken de eerste snede in te kuilen.
Wel heeft het gras een enorme groei doorgemaakt door de gunstige omstandigheden. 
Deze zware snede...

Tips eerste grassnede

Het is (bijna) zover!
We staan op het punt om de eerste snede te maaien, en hier en daar zit het gras zelfs al in de kuil!
Graag willen we u nog een aantal tips meegeven omtrent het maaien en inkuilen van...

Mineralenvoorziening weidend vee

(Jong)vee dat buiten loopt en niet wordt bijgevoerd kunnen snel een mineralen tekort opbouwen. Dit gaat ten koste van de gezondheid en vruchtbaarheid van het dier, of de gezondheid van het kalf als de koe...

Hoe staat het met de grondstoffen markt?

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De sojaprijzen dalen langzaam. China heeft na maanden van stilstand, nu ook weer wat...

Bivit Pekaso wordt Nursery Gold

Onze prestarter Bivit Pekaso wordt vervangen door Nursery Gold.
 

Veilig spenen & hogere opname met Nursery Gold 

Een vlot speenproces, met gezonde biggen en een hoge voeropname, is de basis voor een...

Witvuilen bij varkens

Na de geboorte, in de dekstal of vlak voor het terugkomen kan de zeug ontstekingen oplopen aan het geslachtsorgaan of aan haar urinewegen. Dit veroorzaakt witvuilen.
Dit kan gevolgen hebben voor de...

Tips voor een succesvol weideseizoen

Het voorjaar staat bij velen van u ongeduldig op de deur te kloppen, inmiddels zijn de eerste bedrijven begonnen met het weiden van de melkkoeien.

Hierbij geven we enkele tips om het weideseizoen...

De beste start voor elke big!

Zeugen werpen tegenwoordig steeds meer biggen. Tomen waarbij meer biggen geboren worden dan er spenen beschikbaar zijn, zijn steeds vaker regel dan uitzondering. Om al deze biggen groot te brengen moeten we...

Stro-Brok rantsoen

Op veel bedrijven slinkt de ruwvoervoorraad dermate in dat er naar alternatieven gekeken moet worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden waaronder ook een ruwvoervervanger voor het jongvee.
Het stro...

Startix Biggenmelk

Voor de beste start van de biggen maken we graag gebruik van kwalitatief de beste en smakelijkste producten van onder andere Startix.
Een hoge begingroei en goede darmontwikkeling bevordert een betere...

Mineralenvoorziening droogstand

De periode rondom afkalven vraagt veel van een koe. Er wordt een kalf geboren, de hormoonhuishouding wordt volledig omgegooid en de melkproductie komt op gang. Een goed rantsoen met de juiste hoeveelheid...

Darmontwikkeling in de kraamstal

Bij het spenen van de biggen is het belangrijk dat de biggen al vast voer op kunnen nemen, dit kan vanaf de geboorte al gestimuleerd worden. In een eerder artikel zijn tips gegeven voor een optimaal...

VitalAir tegen luchtwegproblemen

Het vochtige weer deze winter verhoogt het risico op luchtwegproblemen. In meerdere artikelen hebben we al tips gegeven om deze luchtwegproblemen te voorkomen door het verlagen van de infectiedruk, het...

Vernieuwde fosfaatklasse-indeling

Vanaf dit jaar wordt er een nieuwe fosfaatsystematiek gehanteerd bij het berekenen van de fosfaatplaatsingsruimte.  Voorheen hadden we te maken met het P-AL getal voor grasland en het PW-getal voor...

Voorjaarsbemesting

Bemesten is tegenwoordig meer dan alleen mest uitrijden. Je hebt een doel.
Je wilt ruwvoer met een hoge droge stof opbrengst en met een goede eiwitkwaliteit. Maar ook wil je gras oogsten wat bij je totale...