Actualiteiten

Vernieuwde fosfaatklasse-indeling


Vanaf dit jaar wordt er een nieuwe fosfaatsystematiek gehanteerd bij het berekenen van de fosfaatplaatsingsruimte.  Voorheen hadden we te maken met het P-AL getal voor grasland en het PW-getal voor bouwland, oftewel de fosfaat bodemvoorraad.
In de nieuwe systematiek wordt niet alleen gekeken naar de bodemvoorraad, maar ook de fosfaatbeschikbaarheid (PCaCl2). Deze combinatie wordt geplaatst in een matrix, waaruit vervolgend de fosfaatklasse af te lezen is.

Deze nieuwe systematiek zorgt ervoor dat bij een hoge bodemvoorraad maar een lage fosfaatbeschikbaarheid er meer kilo’s fosfaat geplaatst mogen worden. Hierdoor wordt de niet beschikbare fosfaat gepasseerd en kunnen we beter bemesten op de beschikbaarheid en behoefte van de bodem en plant.

Andersom geldt het natuurlijk ook, bij een lage bodemvoorraad en hoge fosfaatbeschikbaarheid zal er met de nieuwe systematiek minder fosfaatruimte beschikbaar zijn vergeleken met de oude systematiek.

Bestaande en geldige grondmonsters (1-2-2017 of later gemonsterd) blijven nog wel geldig, en voor deze percelen mag gekozen worden of de oude- of nieuwe systematiek gehanteerd wordt.


Neem bij vragen of advies contact op met onze bemestingsspecialisten Jasper te Winkel (T: 06 12 47 29 64) of Ronald Wolters (T: 06 10 92 97 46).

22-01-2021