Actualiteiten

Witvuilen: Er is iets aan te doen!


Na de geboorte, in de dekstal of vlak voor het terugkomen kan de zeug ontstekingen oplopen aan het geslachtsorgaan of aan haar urinewegen. Dit veroorzaakt witvuilen.
Dit kan gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid van de zeug, maar ook voor haar ongeboren biggen. Schoon en hygiënisch te werk gaan kan witvuilen voorkomen. Voertoepassingen kunnen het aantal witvuilers helpen verlagen.
 

Wat is witvuilen?

Witvuilen wordt veroorzaakt door een ontsteking in het geslachtsapparaat of in de urinewegen. Na de geboorte zal de zeug nog tot 3 á 4 dagen afscheiding geven. Duurt dit langer dan 4 dagen dan spreken we van een ongewenste situatie.
Zeugen ondervinden veel hinder van de ontstekingen aan de urinewegen. Je ziet dit terug aan het urineren met kleine hoeveelheden en een veel lagere voeropname. De urine is vaak donkerder van kleur en ruikt erg door dat deze geconcentreerder is. Bij witvuilers speelt een te lage wateropname vaak ook een rol.
 

Oorzaken witvuilen

In de kraamstal

Als het geboorteproces niet vlot verloopt en als er geboortehulp moet worden verleend is de kans op ontstekingen extra groot. In de eerste 4 dagen is het normaal dat de zeug afscheiding heeft, dit is om de baarmoeder op te schonen.

Indicaties voor witvuilen in de kraamstal:
 • De voeropname van de zeug ligt duidelijk lager dan zeugen uit eenzelfde werpweek
 • Het is moeilijk om de zeug op de curve te voeren
 • De zeug heeft koorts
 • De zeug voelt zich niet fit, gevolg: dunne platte biggen
 • Donkere, sterk ruikende urine
Het kan goed voorkomen dat zeugen niet ziek zijn van het witvuilen, dus let hier goed op!
 

In de drachtstal

Zie je enkele weken na insemineren zeugen witvuilen, dan heeft er rondom insemineren een infectie plaatsgevonden. Mogelijke redenen hiervoor zijn een te late inseminatie of onhygiënisch werken in de dekstal.
Ook kan tocht in de eerste weken van de dracht bijdragen aan meer witvuilers. Hierdoor zal het percentage terugkomers hoger komen te liggen.
 

Voorkomen is beter dan genezen

Er is geen directe oplossing om het aantal witvuilers te verlagen. Enkele tips om witvuilen te voorkomen:
 • Zorg dat zeugen vlot afbiggen
 • Werk hygiënisch bij geboortehulp
 • Werk netjes en schoon rondom inseminatie
 • Let op inseminatiemoment, zeker niet te laat insemineren
 • Zorg voor een goed klimaat in dekstal en wachtstal (droog, geen tocht)
 • Let op de urine van de dieren (kleur, geur)
 • Let op de waterafgifte van drinknippels
 • Bij problemen laat het gebruik van benzoëzuur in het voer positieve resultaten zien

Neem voor vragen of advies contact op met een van onze varkensspecialisten Jasper Knoef (T: 06 51497609),  Henk Jan Hetterschijt (T: +49 1 51 62519159).

24-03-2021