Over ons

Kwaliteitssystemen van Gunnewick MengvoedersVeel aandacht is aanwezig voor verantwoord produceren onder strenge Gunnewick kwaliteitseisen. HACCP, GMP+, QS, KAT en SecureFeed maken deel uit van het Gunnewick kwaliteitsdenken en -doen. 


Gunnewick Mengvoeders garandeert continue monitoring en borging van de geproduceerde voeders


De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle schakels in de productieketens passen daarom strenge kwaliteitsprincipes toe. In Nederland bevorderen publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties dat dit gemeenschappelijk gebeurt. Zij kunnen maatregelen treffen waaraan alle producenten zich verplicht moeten houden. Afzonderlijke producenten voeren in veel gevallen bovendien een eigen, aanvullend kwaliteitsbeleid.

Bekijk onder het kopje Downloads voor een actueel overzicht van alle certificaten.

 

Meer informatie over de kwaliteitssystemen


Veel informatie over de genoemde certificaten en labels is in te zien op de volgende websites:
GMP+

Nevedi

SecureFeed

QS