Actualiteiten

Benutbaarheid vitamine D


Door genetische vooruitgang produceren zeugen de laatste decennia meer biggen. Om deze biggen in leven te houden, en dus de uitval tussen geboorte en spenen zo laag mogelijk te houden, is een grote uitdaging.

Naast het management, speelt ook de voeding van de zeugen en de biggen hierbij een cruciale rol.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat een vervanging van vitamine D3 door 25-hydroxy-vitamine D3 (Rovimix Hy.D) in het zeugenvoer leidt tot een hoger aantal gespeende biggen, dikwijls in combinatie met een daling van het aantal dood geboren biggen.
Ook een nieuw recent onderzoek toont positieve resultaten voor dit product.

In de zeugen- en biggenvoeders van Gunnewick Mengvoeders wordt Rovimix Hy.D al enige tijd verwerkt.
 

Wettelijke norm

Vitamine D3 speelt een belangrijke rol bij de opname van calcium en fosfor uit de darm. Zonder vitamine D zijn calcium en fosfor nauwelijks opneembaar.
Meer dan 50 jaar geleden is een wettelijke maximum voor vitamine D3 in het varkensvoer vastgesteld: 2000 I.E.kg.
ondertussen is de productiviteit van de zeugen meer dan verdubbeld, maar is de oude wettelijke maximum voor vitamine D nog onveranderd.

De nieuwe vorm van vitamine D, Hy.D, wordt makkelijker opgenomen uit de darm en er is géén bijkomende omzetting ter hoogte van de lever nodig om het vitamine optimaal te laten functioneren (in tegenstelling tot de klassieke vitamine D3).

De vervanging van 2000 I.E. vitamine D3 door een equivalente hoeveelheid (50µg) Hy.D leidt grosso modo tot een verdubbeling van het gehalte vitamine D in het bloed.
 

Verhoogde calciumvoorziening rond het werpen

Rond het werpen is een optimale calciumvoorziening erg belangrijk voor het op gang brengen van het geboorteproces. Optimaal werkende spieren leiden tot een snel geboorteproces, dat de overlevingskansen van de biggen zo groot mogelijk maakt.

De werking van de spieren rondom het geboorteproces wordt onder meer bepaald door de calcium voorziening. Algemeen gesproken, is het calcium uit het voer niet zo goed opneembaar voor varkens. In de praktijk wordt al lang geprobeerd om die opneembaarheid te verhogen, door bijvoorbeeld te werken met beter opneembare Ca-zouten rond het werpen. Maar dat leidt helaas niet altijd tot aantoonbare effecten.

Door een betere benutbare vitamine D te gebruiken wordt de opname van calcium bevordert.
 

Proefresultaten

In eerdere proeven waarbij Hy.D werd getest werd vaak een daling van het aantal dood geboren biggen aangetoond. Maar in deze proeven werden de duur van het werpproces en vitaliteit van de pas geboren biggen doorgaans niet bestudeerd.

DSM heeft recent een zeugenproef opgezet bij Schothorst Feed Research, waarbij deze parameters wel werden bepaald.

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat zeugen gevoerd met Hy.D het hoogste aantal totaal en levend geboren biggen noteerden. Terwijl er geen verschillen in het geboortegewicht werden vastgesteld.

Daarnaast was de werpduur significant korter, als ook was de variatie tussen de dieren onderling lager.
Een snel werpproces komt ook de vitaliteit van de biggen ten goede. Biggen afkomstig van de zeugen gevoerd met Hy.D staan na de geboorte sneller recht en hebben minder tijd nodig om de uier te vinden en de eerste biestmelk te drinken.
 

Neem voor vragen of bedrijfsspecifiek advies contact op met onze specialisten.

25-05-2022