Actualiteiten

Reinig uw voersilo!


Voer dat tegen de wand van de silo is aangekoekt kan gaan schimmelen. Schimmels kunnen toxinen vormen met mogelijk (ernstige) gevolgen voor de technische resultaten.

Schimmelvorming ontstaat bij een hoge luchtvochtigheid in de silo en/of bij een hoge omgevingstemperatuur.
In de silo kan de relatieve luchtvochtigheid plaatselijk hoog zijn door lekkage of condensvorming als gevolg van grote temperatuurswisselingen in de buitenlucht. Door condensatie trekt het vocht naar de wanden waardoor het aankoeken en de schimmelvorming vaak daar begint.
De groeiende schimmel produceert extra vocht waardoor deze zich verder kan uitbreiden.

Schimmels zorgen voor het bederf van voer, maar ook voor een muffe geur waardoor de opname van de rest van het voer in de silo ook daalt.

Om schimmelvorming te voorkomen is periodiek reinigen de beste oplossing. Volg hiervoor de volgende stappen:
  1. Zorg dat de silo helemaal leeg komt
  2. Reinig de silo van binnen. Er zijn diverse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vakkundig schoonmaken van silo’s
  3. Dood gisten en schimmels met Propshot. Dit is een mengsel van organische zuren die gisten en schimmels afdoden. De bulkchauffeur blaast dit in de silo, alvorens het voer er in wordt geblazen.

26-01-2022