Actualiteiten

Mest verdunnen met water


Het verdunnen van mest met water komt steeds vaker aan bod, omdat het onder andere een lagere ammoniak uitstoot geeft tijdens het uitrijden.
Maar naast dit voordeel biedt het verdunnen van mest ook opbrengst voordelen!
 

Meer stikstof beschikbaar in de bodem

Verdunde mest bevat een lagere concentratie ammoniak en sijpelt beter de grond in, er komt hierdoor meer stikstof in de bodem en minder in de lucht. Omdat de verdunde mest makkelijker de bodem indringt neemt het gras de nutriënten beter op.
 

Hogere droge stof- en N opbrengst

Groeikracht heeft samen met LTO in het project WaterWijs Boeren onderzocht wat het effect is van het verdunnen van mest met water.

Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat de droge stof opbrengst ruim 20% hoger is bij verdunde mest. Het ruw eiwit gehalte bij de controle groep (onverdunde mest) is 166, en bij de verdunning 160, in totaal is dit een hogere N opbrengst van 17,5% bij de eerste 2 snedes.

Een hogere opbrengst met verdunde mest geldt ook bij beregende percelen. Beregenen na bemesten staat in dit geval dus niet gelijk aan het verdunnen van drijfmest.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het hoogste financiële rendement behaald wordt bij een verdunning van 25% water (Groeikracht, 2016).
 

Hoe verdunnen

Het verdunnen van de mest kan middels sleepslang bemesting, maar het water kan ook in de put toegevoegd worden zodat het ook op andere manieren uitgereden kan worden. Let op dat alleen de hoeveelheid dat uitgereden wordt verdunt wordt, en voeg geen water toe in de put waaruit mest afgevoerd wordt!

Neem bij vragen of advies contact op met bemestingsspecialisten Jasper te Winkel (T: 06 12 47 29 64) of Ronald Wolters (T: 06 10 92 97 46).