Actualiteiten

Smakelijkheid weidegras


De eerste weideronde zit er overal zo goed als op. 
Op veel plekken komen de dieren nu weer terug op eerder beweide percelen die toch minder smakelijk aan het worden zijn. 
Ook komen we dichter bij het doorschietmoment van het gras. 
Om de smakelijkheid, en daarmee de opname, te behouden of verhogen de komende periode is een zoutbemesting gewenst. 
 

Bemestingsadvies zomerperiode

Van nature wordt gras in de zomer minder smakelijk. Dit kan eenvoudig gecompenseerd worden met een natrium (zout) –bemesting. Door de verhoogde smakelijkheid zal de grasopname hoger zijn, en daarmee ook de melkproductie. Niet alleen de smakelijkheid van weidegras wordt verhoogd, maar ook dat van kuilgras.

Naast natrium is het ook belangrijk te letten op de kalibemesting. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van de gewassen. Zeker nu de meeste drijfmest al is uitgereden is kali van cruciaal belang. Te weinig kali kan de graslandproductie sterk beperken. Door aanvullend een kleine kaligift te geven kunnen stressfactoren in de zomer en het najaar beperkt worden. Pas op dat de kaligift niet te veel is, dit kan gevolgen hebben voor de diergezondheid.
Kijk goed naar de toestand van uw gronden, en overleg samen met onze specialisten welke mineralen er eventueel nog meer vereist zijn om de smakelijkehid en opname te verhogen.

Tot slot geniet het de voorkeur om deze verdund met water aan te wenden, om de laatste drijfmest zo goed mogelijk te kunnen benutten.
 
Neem voor vragen of bedrijfsspecifiek advies contact op met onze specialisten, en vraag naar de verschillende mogelijkheden en mengsels voor een geslaagde zoutbemesting. 

24-05-2022