Actualiteiten

Ruwvoerkwaliteit en zomerbemesting


Na een vochtig en relatief koud voorjaar, is het de afgelopen tijd erg groeizaam geweest. Vooral de eerste snede is onder wisselende omstandigheden ingekuild. De kwaliteiten onder het plastic variëren van zeer vochtig en snel, tot grof, eiwitarm en traag.
 

Ruwvoerkwaliteit

Veel veehouders hebben met de omstandigheden en mogelijke ruimte de kwaliteit van de volgende snedes zoveel mogelijk geprobeerd te beïnvloeden. Hiermee kan er op bedrijfsniveau goed gestuurd worden om de kwaliteit van de eerste snede te corrigeren.

Door de betere voorraadpositie van het bedrijfseigen ruwvoer zal er minder voer aangekocht worden dan voorgaande jaren. Echter is door de geoogste eerste snede is op veel plekken een correctie van het rantsoen met behulp van aanvullingen wel gewenst.
Met specifieke en geconcentreerde grondstoffen en additieven (gemengd of enkelvoudig) zijn oplossingen op maat goed uitvoerbaar.
Graag zijn we u van dienst om het juiste recept voor u en uw dieren samen te stellen.
 

Bemestingsadvies zomerperiode

Van nature wordt gras in de zomer minder smakelijk. Dit kan eenvoudig gecompenseerd worden met een natrium (zout) –bemesting. Door de verhoogde smakelijkheid zal de grasopname hoger zijn, en daarmee ook de melkproductie. Niet alleen de smakelijkheid van weidegras wordt verhoogd, maar ook dat van kuilgras.

Naast natrium is het ook belangrijk te letten op de kalibemesting. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van de gewassen. Zeker nu de meeste drijfmest al is uitgereden is kali van cruciaal belang. Te weinig kali kan de graslandproductie sterk beperken. Door aanvullend een kleine kaligift te geven kunnen stressfactoren in de zomer en het najaar beperkt worden. Pas op dat de kaligift niet te veel is, dit kan gevolgen hebben voor de diergezondheid.

Om de laatste drijfmest zo goed mogelijk te kunnen benutten, geniet het de voorkeur om deze verdund met water aan te wenden. Naast een hogere N-benutting kun je met extra water de mestkelder ook beter leeg krijgen.
 
Neem voor vragen of advies contact op met onze specialisten Jasper te Winkel (06 12 47 29 64) of Ronald Wolters (06 10 92 97 46).

23-07-2021