Actualiteiten

Drinkwater, de 'drijvende' kracht!


Goed en smakelijk drinkwater is een voorwaarde voor gezonde koeien en een optimale melkproductie. Maar wat is de drijvende kracht achter een goede wateropname bij de gehele veestapel?

Het belang van goede drinkwaterkwaliteit voor koeien en kalveren wordt nog wel eens onderschat. Koeien zijn fijnproevers op het gebied van eten en drinken, als het water niet smakelijk is (of zelfs schadelijk), zullen de dieren minder opnemen dan ze nodig hebben.

Wateropname stimuleert de voeropname en opname van de voedingsstoffen in het lichaam, dit heeft een grote invloed op de energievoorziening en de penswerking van de dieren. Een lage wateropname kan hierdoor de weerstand van de dieren doen afnemen, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de productie.
Ook zorgt koel water voor een lichte daling van de lichaamstemperatuur, dit heeft een gunstig effect tegen hittestress!
 

Alle diergroepen even belangrijk!

De gevolgen van een verminderde wateropname zijn als eerste terug te zien in de productie van de melkveestapel. Echter zijn de gevolgen van een lagere wateropname bij droge koeien en jongvee veel groter!
Besteed daarom minstens net zoveel aandacht aan de waterkwaliteit van de droogstaande koeien en het jongvee!

Controleer elke dag of de drinkbakken schoon en beschikbaar zijn en maak ze minstens 1 keer per week schoon!
 

Oppervlakte water

Oppervlakte water wordt nog veel gebruikt als drinkwater voor het vee. De kwaliteit van het oppervlaktewater kan sterk wisselen en heeft meer risicofactoren die de kwaliteit kunnen beïnvloeden.
Zo kan door dode dieren in het water botulisme overgedragen worden, of kunnen tijdens hoge temperaturen blauwalgen gifstoffen produceren.
 

Schoon water

Een plakkerig laagje in de waterbak of leidingwater is biofilm. Dit ontstaat wanneer bacteriën gaan groeien op vuildeeltjes die aankoeken tegen de wand van de leiding of de drinkbak. Dit vormt een ideale kweekbron voor ongewenste bacterie- en schimmelgroei.
Het meest ideaal voor het behoud van waterkwaliteit is werken met waterleidingen waar het water onder behoorlijke druk doorheen stroomt (3 bar).

Verschoon daarnaast de drinkbakken elke week (bij hoge temperaturen meerdere keren per week), zodat bacteriën zich moeilijker kunnen hechten aan vuil in de bak.
Check gemakkelijk of het water schoon is door met een glas wat water uit de drinkbak (of sloot) te halen.
Goed water hoort helder, kleurloos en geurloos te zijn!
 

Beschikbaarheid

De melkkoeien kunnen 100 (laagproductief) tot 150 (hoogproductief) liter water per koe per dag opnemen. Tijdens warme dagen loopt de opname zelfs op tot 200 liter water. Het is dus erg belangrijk dat naast goed en schoondrinkwater ook de capaciteit voldoende is.
Bij de melkkoeien en droge koeien is dit 20 liter/ minuut. Voor het jongvee is dit minimaal 15 liter/ minuut.
Zorg voor 7 á 8 cm waterbak per koe.

Bij droge koeien kan ook voor een sneldrinker (1 per 15 koeien, maar minimaal 2 per groep) gekozen worden, mits er voldoende druk op de leiding staat. Meerdere drinkpunten bevordert de wateropname, omdat dan ook de ranglage dieren eerder de mogelijkheid krijgen om te drinken.
 

Hoe eerder hoe beter

Wateropname heeft tijdens de eerste levensdagen van het kalf al een positief effect. Door onbeperkt water te verstrekken tijdens de melkperiode kan een hogere groei en ontwikkeling behaalt worden. Begin daarom zo vroeg mogelijk met het verstrekken van schoon en fris water.

Ververs het water niet tijdens de melkvoeding, de kans op te veel water drinken direct na de voerbeurt is dan groter. Door tijdens de warmste uren van de dag het water te verversen wordt dit probleem voorkomen, en de wateropname bij de hoogste temperaturen gestimuleerd.

Neem voor vragen of advies contact op met onze specialisten Jasper te Winkel (T: 06 12472964), Ronald Wolters (T: 06 10929746) of Emmy Heilersig (T: 06 83678911).

26-05-2021