Actualiteiten

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt? Nov 2023


Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Algemeen

Op de grondstoffenmarkt blijven meningen wisselend over de werelddelen, oogstopbrengsten en weersinvloeden. Markten zijn nerveus. De dollar de laatste tijd wat zwakker t.o.v. de Euro, dat betekent dat de export van Europese producten duurder wordt. De logistieke uitdaging is groot aan het einde van het jaar. Duitsland heeft haar MAUT (Tol op de autobaan) sterk verhoogd (va. 1-12-2023) en de transportcapaciteit is erg beperkt. Voor internationale goederen vanuit het verre Oosten geldt hetzelfde. Doorvoervrachten via het Suezkanaal stijgen met 15%. Met de jaarwisseling, het Chinees Nieuwjaar in het vooruitzicht, lijken voorraden de beste raad.  
 

Eiwit en oliën 

De sojamarkt is op dit moment erg grillig, we zitten in een weermarkt. De koersen gaan alle kanten op. In Brazilië is het noorden nog steeds erg droog en in het zuiden te nat, waardoor inzaai vertraagd wordt. Er wordt gerekend met uitgestelde oogsten, wat de krapte op de sojabalans kan versterken. In Argentinië is de markt afwachtend op nieuw beleid. Om jullie een beeld te geven produceert Zuid-Amerika (220 miljoen ton) ongeveer het dubbele als Noord-Amerika (110 miljoen ton). Op de Europese markt is sojameel erg krap. Er komt weinig import binnen, de mengvoederindustrie heeft een zeer afwachtende houding en wordt er op termijn weinig gekocht. Dit resulteert in een krappe markt.
De koolzaad is momenteel door slechte aanvoer, van koolzaad, erg krap, waarbij beschikbaarheid de prijsrichting aangeeft. Door de grote vraag aan de voorzijde van de markt, maakt deze grondstof heel erg vast in prijs. Zonnebloem, volgt de soja- en raapmarkt. Beschikbaarheid is beperkt en aanbod komt met horten en stoten
 

Energie

De trage energieproducten, zoals palmpitschilfers, blijven prijshoudend door droogte in de teeltgebieden en de vraag vanuit China en Nieuw-Zeeland. Een zelfde beeld geeft sojahullen, dit aanbod is weer sterk afhankelijk van de crush hoeveelheid in Europa. Bietenpulp is stijgend in prijs, Producenten hebben geen verkoopdruk en zijn niet aan de markt om te verkopen. Aanbod ongemelasseerde pulp blijft erg laag. De Franse Bietenoogst valt tegen, even als Zuid-Duitsland.
Graanbijproducten m.n. tarwezemelen worden iets duurder, molens willen niks verkopen op dit moment. De slechtere vermaling en weinig meelverkoop maken de molens zeer voorzichtig om te verkopen.
Het aanbod granen is beperkt, logistiek is moeizaam, aanbod vanuit Polen erg beperkt, Frankrijk is duurder. Prijsaangever blijft Duitsland.

Een grote uitdaging blijft; geen overzicht van opbrengsten en kwaliteiten, voldoende opslagcapaciteiten waardoor de telers nog weinig aanleiding hebben te verkopen.
 

Aminozuren, vitamines, sporenelementen en zuivel

Beschikbaarheid van aminozuren, vitamines en sporenelementen zijn redelijk. Afhankelijkheid van China blijft een punt. In Europa moet weer geïnvesteerd worden in productiecapaciteit, hier dient ook politiek-inzicht nodig te zijn.
 

Mineralen

Mineralen stijgen in prijs, met name Monocalciumfosfaat Q1 stijgt zomaar 100-150€ per ton. Hier blijkt het wegvallen van de Russische markt, ook het wegvallen van concurrentie.
Concluderend blijven we in een onzekere, licht stijgende voermarkt zitten, waarbij realiteit en onzekerheden in de wereld elkaar afwisselen. Prijzen zullen stabiel tot licht stijgend kunnen zijn in de eerste helft van 2024.

Neem voor vragen en actuele prijzen contact op met Marc van Uum. 
T: +31 (0)6 23 97 65 23