Actualiteiten

Zomerbemesting


De aandacht rondom de bemesting in de zomer ligt anders dan in het voorjaar. De zomer (en droogte) zorgen voor een daling van de smakelijkheid, en de mineralen uit de eerste drijfmestgiften zijn voor een deel uitgewerkt.
Om de opbrengst en smakelijkheid van het gras de komende tijd zo hoog mogelijk te houden kunnen natrium en kali een helpende hand bieden.
 

Natrium

Van nature wordt gras in de zomer minder smakelijk. Dit kan eenvoudig gecompenseerd worden met natrium bemesting. Natrium verhoogt niet alleen de smakelijkheid in weidegras, maar ook in het kuilgras. Door de hogere smakelijkheid wordt de opname in de (na)zomermaanden direct verhoogt!
 

Kali

Kali speelt een grote rol in vochthuishouding en voorkomt stressverschijnselen zoals roest.
Door de dalende drijfmestgift de afgelopen jaren en een dalend kali gehalte in de mest is de huidige kali bemesting vaak genoeg voor de eerste 3 snedes. Voor de overige snedes is het gras dan aangewezen op de bodemvoorraad. Om een tekort te voorkomen kan een extra kali gift dus van belang zijn.

Neem bij vragen of advies contact op met bemestingsspecialisten Jasper te Winkel (T: 06 12 47 29 64) of Ronald Wolters (T: 06 10 92 97 46).