Actualiteiten

Welzijnscheck varkens


Om het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens te beoordelen, heeft POV samen met partners vorg jaar de welzijnscheck varkens ontwikkeld. De check is afgelopen jaar verbeterd en daardoor gemakkelijker en sneller in te vullen.
Vul ook dit jaar voor 31 december 2021 de welzijnscheck per UBN en per diercategorie in!
 

Inhoud

De welzijnscheck varkens is een hulpmiddel bij de risicobeoordeling van het bijtgedrag van varkens. De indicatoren (bijv. voeding, ruimte, hokverrijking, diergezondheid en klimaat) die het bijtgedrag beïnvloeden worden beoordeeld.
Het doel is om hiermee het dierenwelzijn, de diergezondheid en het algemeen bedrijfsresultaat te verbeteren.
De welzijnscheck is er voor zuigende biggen, speenbiggen, opfokzeugen en vleesvarkens.
Door de check in te vullen krijgen varkenshouders en erfbetreders inzicht in:
  • Hoeverre bijtgedrag op een varkensbedrijf voorkomt
  • Welke risicofactoren op het bedrijf aanwezig zijn die de kans op bijtgedrag vergroten.
Met de welzijnscheck kunnen varkenshouders verantwoord en stapsgewijs toewerken naar het houden van varkens met lange staarten.
 

Doel

De Europese Commissie heeft aangegeven dat alle Europese lidstaten erop moeten toezien dat varkenshouders een risicobeoordeling gaan uitvoeren om het risico op bijtgedrag op hun bedrijf vast te stellen. Met de welzijnscheck voldoet Nederland aan deze verplichting.

Op basis van de antwoorden in de welzijnscheck, het plan van aanpak en het advies van adviseurs kan vervolgens besloten worden om bij één of enkele tomen de staarten niet meer te couperen. Dit is een van de volgende stappen in het gehele traject, hiervoor is nog geen uiterlijke datum beslist. Vóór 31 december 2020 dient de welzijnscheck alleen ingevuld te worden.
 
Vind hier alle informatie omtrent de welzijnscheck en om de check in te vullen.

Neem voor vragen of advies contact op met onze varkensspecialist Jasper Knoef (T: 06 51 49 76 09), of Henk-Jan Hetterschijt (T: +49 1 51 62 51 91 59).

19-11-2021