Actualiteiten

Welzijnscheck varkens


Om het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens te beoordelen, heeft POV samen met partners de welzijnscheck varkens ontwikkeld. Deze is afgelopen 1 juli 2020 ingevoerd. Vóór 31 december 2020 moeten varkenshouders de welzijnscheck per UBN en per diercategorie ingevuld hebben.
 

Inhoud

De welzijnscheck varkens is een hulpmiddel bij de risicobeoordeling van het bijtgedrag van varkens. De indicatoren (bijv. voeding, ruimte, hokverrijking, diergezondheid en klimaat) die het bijtgedrag beïnvloeden worden beoordeeld.
Het doel is om hiermee het dierenwelzijn, de diergezondheid en het algemeen bedrijfsresultaat te verbeteren.
De welzijnscheck is er voor zuigende biggen, speenbiggen, opfokzeugen en vleesvarkens.
Door de check in te vullen krijgen varkenshouders en erfbetreders inzicht in:
  • Hoeverre bijtgedrag op een varkensbedrijf voorkomt
  • Welke risicofactoren op het bedrijf aanwezig zijn die de kans op bijtgedrag vergroten.
Met de welzijnscheck kunnen varkenshouders verantwoord en stapsgewijs toewerken naar het houden van varkens met lange staarten.
 

Doel

De Europese Commissie heeft aangegeven dat alle Europese lidstaten erop moeten toezien dat varkenshouders een risicobeoordeling gaan uitvoeren om het risico op bijtgedrag op hun bedrijf vast te stellen. Met de welzijnscheck voldoet Nederland aan deze verplichting.

Op basis van de antwoorden in de welzijnscheck, het plan van aanpak en het advies van adviseurs kan vervolgens besloten worden om bij één of enkele tomen de staarten niet meer te couperen. Dit is een van de volgende stappen in het gehele traject, hiervoor is nog geen uiterlijke datum beslist. Vóór 31 december 2020 dient de welzijnscheck alleen ingevuld te worden.
 
Vind hier de volledige toelichting van de check, het plan van aanpak, een invulhulp en inkijkexemplaren.

Neem voor vragen of advies contact op met varkensspecialist Jasper Knoef (T: 06 51 49 76 09), of Henk-Jan Hetterschijt (T: +49 1 51 62 51 91 59)