Actualiteiten

Wees de hitte voor!


Het voorjaar is begonnen en daarmee zullen binnenkort de temperaturen beginnen te stijgen.
Om hittestress te voorkomen is het zaak nu voorbereidingen te treffen in de stal.
Dit kan onder andere met klimaatinstellingen, maar ook met behulp van koelsystemen.
Hierover lees je alles in dit artikel.


Uit onderzoek blijkt dat de optimale staltemperatuur voor (middel) zware vleesvarkens lager dan 19 graden Celsius is; de temperatuur mag in ieder geval niet boven de 24 graden komen. Loopt de staltemperatuur in de zomer op naar bijvoorbeeld 30 graden Celsius, dan neemt een gemiddeld vleesvarken per dag 0,4 kg minder voer op waardoor de groei ca. 150 gram per dag lager wordt.
De optimale temperatuur voor een lacterende zeug is lager dan 21 graden Celsius. Een hogere temperatuur kan negatieve consequenties hebben voor de volgende worp.
Ook is koeling van de dekstal erg belangrijk. Zonder goede koeling, lopen de drachtigheidspercentages na de zomer duidelijk terug.

Door te koelen verbetert het klimaat in de stallen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw stal de kunnen koelen. In de praktijk worden de volgende systemen het meest toegepast:
 1. Nevelkoeling in en buiten de stal

  Dit systeem wordt momenteel veel toegepast. Met mogelijkheid voor hoge druk van ca. 70 bar, of lage druk van ca. 4 bar. Door het water tot vernevelen wordt de warmte onttrokken aan de lucht waardoor deze afkoelt.
 2. Grondkanaal ventilatie

  De lucht komt onder de stal door naar binnen. De grondtemperatuur is stabieler en in de zomer altijd koeler, waardoor de tempratuur enkele graden gedaald is als het de afdeling binnenkomt. Tevens zorgt dit systeem voor een stabiel klimaat met weinig invloeden van de wind.
 3. Koeling onder de zeug in de kraamstal

  Met een buizensysteem onder de zeug in de kraamstal kan de zeug haar warmte kwijt tijdens warme dagen. Doordat de buizen alleen onder de zeug liggen, blijft het nest van de biggen wel op een fijne warme temperatuur.
 4. Pad-Cooling

  Met dit systeem worden pads geplaatst in de luchtinlaat van de stal en continu bevloeid met water. Het water wat door de pads loopt verdampt door de passerende lucht waardoor de tempratuur in de stal daalt. De luchtvochtigheid in de stal neemt hierdoor wel iets toe.

Door nu actie te ondernemen blijft het klimaat in de stallen koel, dit draagt bij aan het werkplezier en voorkoming van dips in uw technische resultaten.

Neem voor vragen of advies contact op met varkensspecialist Jasper Knoef +31 (0)6 51 49 76 09,
of Henk-Jan Hetterschijt +49 1 51 62 51 91 59

01-04-2022