Actualiteiten

Tips voor het maaien van de eerste snede


Het is (bijna) zover!
We staan op het punt om de eerste snede te maaien, en hier en daar zit het gras zelfs al in de kuil!
Graag willen we u nog een aantal tips meegeven omtrent het maaien en inkuilen van de eerste snede dit jaar.
Heeft u al ingekuild? Ook dan hebben we een aantal tips voor u!
 

Maai op basis van de gegeven gift

In de meeste gevallen is dit voorjaar bemest voor een snede tussen de 3 en 4 ton droge stof. De grasgroei is trager en dus wordt de streefopbrengst dit jaar later behaald in verband met het koude voorjaar en lage bodemtemperaturen. Om de nutriënten die wel in de bodem gebracht zijn optimaal te benutten is het verstandig om te wachten tot de juiste snedezwaarte bereikt is!

Pas bemesting aan

Is de opbrengst van de maaisnede toch lager dan verwacht, of heeft u eerder gemaaid? Pas dan de bemesting voor de tweede snede aan! Er zijn nog voldoende nutriënten in de bodem aanwezig, waardoor er minder (kunst)mest uitgereden kan worden voor de volgende snede.
 

Houd de weersvoorspelling in de gaten

Niets is zo veranderlijk als het weer, de modellen spreken elkaar met regelmaat tegen. Houdt verschillende modellen naast elkaar om tot een overwogen maaimoment te komen. De hoeveelheid en kwaliteit van de eerste snede bepaald immers voor een groot gedeelte uw ruwvoerpositie van het komende jaar.
 

Weet wat u oogst

Zit er veel suiker of juist meer eiwit in uw gras? De bewolking de afgelopen dagen heeft het suikergehalte doen dalen, en de aankomende warme temperaturen laat het eiwit gehalte flink stijgen.
Door te weten wat u ingekuild heeft kunt u de volgende snede daarop aanpassen! Is de eerste snede erg ‘snel’ geworden, zorg dan voor een tragere latere snede, zodat er alsnog een uitgebalanceerd rantsoen gevoerd kan worden komend jaar.
 

Benut uw stikstof

Door de regen in combinatie met de hoge temperaturen komend weekend zal de beschikbare stikstof erg snel opgenomen worden door het gras, in met name nitraatvorm.
Deze nitraat wordt eerst opgeslagen in het blad, om vervolgens omgezet te worden in beschikbare en benutbare eiwit. Dit proces heeft tijd nodig!
Geef het gras de tijd voor deze omzetting om een kwalitatief goede snede en een efficiënte kuil te maken!
 

Maai niet te kort!

De latere maaidatum zorgt ervoor dat de doorschietdatum dichterbij komt. Maai het gras op een hoogte van 7cm, zodat de hergroei snel op gang komt. Hiermee kan een 2e snede geoogst worden voordat het gras doorschiet, en ook deze snede een optimale kwaliteit heeft!
 

Veldperiode

Streef naar een korte veldperiode van maximaal 48 uur, om zo inkuilverliezen te beperken.
 

Het zit er in!

Het gras zit in de kuil, maar dit betekent nog niet dat u er bent! Door de lage temperaturen zijn er minder melkzuurbacteriën aanwezig die suikers omzetten in melkzuur en daardoor de pH daalt. Hoe minder melkzuurbacteriën aanwezig, hoe langer het duurt voordat de kuil tot een stabiele pH is gedaald. Lees meer hier meer over onder het kopje ‘bevorder het conserveringsproces’.

Bij een stabiele pH stopt de bacteriegroei. Als de kuil nog niet stabiel is kunnen ongewenste bacteriën door blijven groeien waardoor de kwaliteit van de kuil daalt. Ook kan dit zorgen voor een hoge ammoniak concentratie in de kuil, dit is stikstof waar een koe niks mee kan en is dus een verlies!

Kuil niet te nat in

Kuil het jonge bladrijke gras in met ongeveer 45% droge stof. Extra vocht vertraagt het conserveringsproces. Iets droger inkuilen versnelt dus de conservering en behoudt zoveel mogelijk de kwaliteit. Met het droge stof gehalte van de eerste snede kan je de kuil nog wat ‘sturen’.  Als het aan de vroege kant gemaaid wordt, laat dan het gras wat verder drogen waardoor de kuil wat trager wordt. Ook kan eiwit en energie in een iets drogere kuil beter tot waarde worden gebracht door uw koeien.

Bevorder het conserveringsproces

Gebruik een inkuilmiddel met melkzuur bacteriën om het conserveringsproces te versnellen en zo inkuilverliezen zoveel mogelijk te voorkomen.
Is de kuil vrij droog? Gebruik dan een inkuilmiddel met melkzuurbacteriën én een broeiremmer om zo ook tijdens het uitkuilproces broei en daarmee verliezen te beperken.
 

Afdekken

Dek de kuil zo snel mogelijk en goed luchtdicht af met nieuw kuilplastic! Oud plastic dat op het oog mooi schoon lijkt bevat veel schimmelsporen en bacteriën waardoor u al met 10 punten achterstand begint aan het conserveringsproces!
 

Voersnelheid

Maak de kuil zo breed en hoog als de snelheid die u van plan bent te voeren! De voersnelheid mag minimaal 1,5 meter per week zijn. In veel gevallen is er door de afgelopen jaren veel ruimte ontstaan op de kuilplaten, gebruik deze ruimte!
Bepaal dus vóór het inkuilen hoe breed en hoog de kuil mag worden!
 

Heeft u vragen of advies nodig over het maaien of conserveren van de eerste snede, neem dan contact op met onze specialisten Jasper te Winkel (T: 06 12472964) of Ronald Wolters (T: 06 10929746). 

7-5-2021