Actualiteiten

Meldplicht maisland


Vanaf 2021 gelden er aanvullende regels voor de teelt van mais op zand- en lössgrond. Het telen van mais op deze gronden is alleen toegestaan als het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is aangemeld als maisland. Op deze gronden mag vanaf 15 maart drijfmest uitgereden worden.

Op percelen die na 15 februari zijn aangemeld, is het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor graspercelen die later gescheurd worden voor maisteelt.
Als voor de maisteelt nog een snede gras wordt geoogst en/of beweid (en het perceel is voor 15 februari aangemeld), dan is het toegestaan om in de periode van 16 februari t/m 14 maart drijfmest uit te rijden. RVO geeft aan dat de mest voor het moment van maaien/beweiden moet zijn toegediend.

Op de gemelde maispercelen mag, zoals voorheen, vanaf 1 februari vaste mest worden uitgereden. Dit geldt zowel voor bouwland als voor grasland.


Neem bij vragen of advies contact op met onze specialisten Jasper te Winkel (T: 06 12 47 29 64) of Ronald Wolters (T: 06 10 92 97 46).

21-01-2022