Actualiteiten

Pensontwikkeling kalveren


Het voeren van de kalfjes tijdens de melkperiode gebeurt op heel veel verschillende manieren. De één biedt naast het reguliere melkschema hooi aan, een ander muesli, en nog weer een ander brok. Belangrijk is om te weten wat het effect is van de voeding naast de melk, vervolgens is het een keuze wat u gaat voeren.
En maak kennis met ons nieuwe product: Kalver Compleet Mix!


Hoe ontwikkelt een pens zich?

In de pens ontwikkelt zich een populatie pensbacteriën. Deze bacteriën zijn van invloed op de gezondheid van de pens en van het kalf. Zo zorgen boterzuur- en propionzuurbacteriën voor de groei van penspapillen. Deze papillen zijn essentieel voor de energie- en eiwitvoorziening van het kalf, en later de melkkoe.

Naast de penspapillen is een ontwikkeling van de penswand ook van belang. In de penswand zitten spierplooien die kunnen samentrekken. Door vulling van structuurrijke producten zoals stro, luzerne of hooi wordt de penswand gestimuleerd samen te trekken en te ontwikkelen.

Deze penspapillen en spieren heeft het kalf tijdens de melkperiode nog niet zozeer nodig, maar vanaf het speenmoment is het kalf volledig afhankelijk van de ruw- en krachtvoeropname voor haar energie- en eiwitvoorziening. Als de pens hierop is voorbereid tijdens de melkperiode zal een speendip hierdoor grotendeels voorkomen worden.
Ook door de pens op jonge leeftijd vroeg en goed te ontwikkelen zal het kalf in de toekomst als koe meer en efficiënter voedingsstoffen opnemen. Dit zorgt rechtstreeks voor een betere gezondheid en hogere melkproductie!

Het effect van het ruw- en krachtvoeraanbod op de pensontwikkeling is op de afbeelding hiernaast duidelijk te zien.


Wat geeft de beste pensontwikkeling?

Door de juiste grondstoffenkeuze kan de ontwikkeling van boterzuur- en propionzuurbacteriën, en daarmee de groei van penspapillen gestimuleerd worden. Deze grondstoffen zijn suikers en onbestendig zetmeel. Nu zou een maiskuil met hoog zetmeel en een graskuil met hoog suiker logisch klinken, echter is de pH van kuilvoer voor jonge kalveren te laag. De pens kan zure producten zoals kuilvoer nog niet aan en dit zal de pensontwikkeling juist negatief beïnvloeden.
Gebruik in plaats hiervan een brok wat deze voedingstoffen kan bieden. Een kalverbrok is speciaal samengesteld voor de pens van het jonge dier, en zorgt daarmee voor een optimale ontwikkeling. Let bij de keuze van een brok vooral op smakelijkheid, want als het kalf het niet wil vreten zal de pens zich evengoed niet ontwikkelen!
Voer hiernaast een structuurbron. Een kalf krijgt de behoefte om structuur te vreten, als dit niet vervult wordt in de voeding, zal ze vreten van het strooisel in het hok wat zeer gemakkelijk besmettingen kan veroorzaken.
Structuur kan aangeboden worden in stro, luzerne of bijvoorbeeld hooi. Let hierbij op dat de lengte van het structuur niet te lang is, waardoor het in het hok getrokken kan worden.


Hoeveel brok en ruwvoer moet ik voeren?

Om te zorgen dat het kalf na het spenen voldoende voedingstoffen op kan nemen uit ruw- en krachtvoer, moet het kalf op het moment van spenen 1,5- 2 kg brok per dag opnemen. Tot deze tijd kan de brok onbeperkt aangeboden worden.
De structuur bron kan ook onbeperkt gevoerd worden. Als richtlijn adviseren we bij het voeren van stro om 10% van het gewicht van de brok te voeren. Bij luzerne is dit 3-4 %.
Bij 1 kg brok is dit dus 100 gram stro óf 30-40 gram luzerne.
 

Compleet rantsoen in 1 handomdraai?

Sinds kort bieden wij naast onze verschillende kalverbrokken en structuurbronnen ook een complete mix aan, om het management te vergemakkelijken en de pensontwikkeling te stimuleren.
Dit is de Kalver Compleet Mix!
Hierin zitten onder andere brok, maisvlokken, stro en luzerne in een mooie verhouding. Daarnaast heeft het een uitnodigende en lekkere geur en smaak, en is te voeren tijdens de gehele melkperiode.

Neem voor vragen of advies contact op met Jongvee- en Transitiespecialist Emmy Heilersig, T: 06-83678911.
 
Effect van de voeding tijdens de melkperiode
Nieuw: Kalver Compleet Mix