Actualiteiten

Wateropname bij gespeende biggen


Naast lucht en voer, is water één van de belangrijkste levensbehoefte van biggen. Dit blijkt ook uit de welzijnseis dat ‘varkens ouder dan 2 weken, 24 uur per dag moeten beschikken over voldoende vers drinkwater’.

De wateropname bij biggen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type voer, watersmaak en -kwaliteit, de bereikbaarheid van de nippel/bakje, hoeveelheid water per minuut en de temperatuur in de stal. Water heeft namelijk meerdere belangrijke functies in het lichaam. Zo speelt water een grote rol bij de algehele gezondheid, vertering en thermoregulatie van de biggen.

Biggen worden door de zeugen op natuurlijke wijze gelokt om melk op te nemen. Na het spenen is deze prikkel weg, en moeten de biggen zelf op zoek. Het kost biggen tijd om een nippel of drinkbakje te kunnen vinden, waaruit ze kunnen drinken.
Uit onderzoek blijkt dat de manier van waterverstrekking effect heeft op de wateropname bij biggen direct na spenen. Er is gekeken naar het verstrekken van water via een drinknippel, of via een drinknippel én een waterbakje. In de eerste 6 dagen na spenen was de wateropname 3,7 liter om 4,1 liter. Dat wil zeggen dat de biggen waarbij naast een nippel ook een bakje verstrekt werd meer water opgenomen hebben. In met name de eerste dag was de wateropname bij de groep met het waterbakje hoger (385 ml/big vs. 610 ml/big).

Gebruik de volgende 5 tips om zo goed mogelijk op de wateropname na spenen in te spelen:
  1. Help biggen om zo snel mogelijk voer en water te vinden. Laat gedurende de eerste 48 uur het licht branden;
  2. Zorg voor smakelijk en schoon drinkwater;
  3. Zorg voor voldoende drinkmogelijkheden. Zet niet meer dan 8 biggen op 1 drinkplek. De wateropname daalt naarmate er meer biggen op zitten;
  4. Verstrek de biggen de eerste 3 dagen na spenen extra water in schalen 2x per dag;
  5. Verse voeding heeft een hogere kwaliteit, zorg dat het water vers blijft;
  6. Laat regelmatig uw waterkwaliteit checken.
Neem voor vragen of advies contact op met varkensspecialist Jasper Knoef +31 (0)6 51 49 76 09,
of Henk-Jan Hetterschijt +49 1 51 62 51 91 59

04-11-2022