Actualiteiten

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt?


Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De eiwitmarkt blijft een moeilijke markt, de soja, raap en zonnebloem blijven erg duur.
De beschikbaarheid aan de voorkant is een grote uitdaging. Omdat verschillende voerproducenten aan deze voorkant blijven bijkopen, versterkt dit de prijs op de fysieke markt.
De niet te stoppen kooplust van de Chinese zijde, met de speculatiemarkt van banken en verzekeraars over de wereld trekt de markt steeds verder omhoog.
Deze banken en verzekeraars zitten erg long. Hierdoor worden ze zenuwachtig bij elke marktbeweging, want als de markt zich werkelijk verlaagd, kunnen deze partijen weer heel snel afscheid nemen van hun “papieren” positie. Hier gaat de fysieke markt vervolgens op reageren, maar wel trager en minder heftig. Uiterste voorzichtigheid is hier het credo.
 

Granen

De graanvoorraden in Noord-West Europa zijn te onduidelijk en worden over het algemeen laag ingeschat.
Vanuit Russische zijde nog wordt dit erg versterkt door telkens weer exportheffingen aan te kondigen. Zij hebben al 2 keer 2,50€/100kg gecalculeerd. Er ligt nu een dreiging in de markt voor de 25e januari 2021, om nogmaals 5€/100kg heffing te nemen. Of dit werkelijkheid wordt, is erg onzeker. Oekraïne gaf aan een exportbeperking te gaan leggen voor mais, maar dit wordt momenteel als niet realistisch gezien.
 

Energie

Palm en hullen worden geleverd, maar vaak in kleinere volumes dan verkocht is. Hierdoor ontstaat ook hier krapte in de voorkant van de markt. Vele prijzen staan op aanvraag, omdat men de botenaankomst en hoeveelheden niet exact weten. Ook hier moeten veel voerproducenten aan de voorkant bijkopen.
Pulp is allemaal in opslag en er wordt met deze prijsontwikkeling gekeken naar de nieuwe oogstcampagne, waarbij de bieten nog gezaaid moeten worden. Suikerfabrieken zijn dan ook erg terughoudend om hierop te schakelen.

Het jaar 2021 zal erg moeilijk in te schatten blijven op prijzen die niet passen bij de huidige opbrengstprijzen van dierlijke producten.


Neem voor vragen en actuele prijzen contact op met Marc van Uum!
T: +31 (0)6 23 97 65 23

20-01-2021