Actualiteiten

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt?


Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. 
 

Eiwit

De eiwitmarkt is momenteel een moeilijke markt.

De soja is erg duur geworden, door de niet te stoppen kooplust van de Chinese zijde, hier lift de speculatiemarkt van banken en verzekeraars over de wereld mee omhoog.
Nu er voldoende regen blijkt te vallen in Zuid Amerika, komt er iets een ontspanning voor de oogst van 2021. Het lijkt erop dat er een stabilisering of zelfs een daling kan komen. De recente stijging van de Euro ten opzichte van de Dollar kan deze dalende trend versterken.

De beschikbaarheid van raap en zonnebloem blijft een uitdaging, het is erg lastig, maar wij zorgen voor voldoende buffer om de komende kerstdagen en jaarwisseling uw dieren te voorzien van deze producten.   
 

Energie

De suikerbietenoogst is in volle gang. De opbrengsten per hectare vallen duidelijk lager uit, tot wel 10-15%. Hierdoor zal deze grondstof stevig aan de prijs blijven.

Ook palm en hullen zijn niet ruim beschikbaar.

Mais is voldoende beschikbaar, maar wel op hoge prijsniveau’s.

Tarwe en gerst moet in de markt ook nog veel gekocht worden richting 2021, wanneer de korte vraag in de markt blijft, zal dit de verkoopzijde blijven steunen en zullen lagere prijzen niet te verwachten zijn.
Hooguit bij stilvallende export, door mogelijke de dure Euro, zou een verdere prijsstijging in de weg staan.
 
Het seizoen 20/21 zal erg moeilijk in te schatten blijven op prijzen die niet passen bij de huidige opbrengstprijzen van dierlijke producten.
 

Neem contact met ons op voor actuele prijzen!
T: +31(0)544 37 13 97 

02-12-2020