Actualiteiten

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt?


Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.
 

Eiwit

De sterke inkoopdrang van China lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. De dagprijzen voor HP-Soja zijn rond de €40/ton gestegen. De Raapschroot ging daar nog eens overheen met dreiging van laagwater op de Rijn. Beide effecten werden ook versterkt door een zwakkere Euro. Enige realiteit komt weer terug in de markt, welke de prijzen weer wat kan laten dalen.
 

Energie

De tragere energieproducten , zoals palmpitschilfers, sojahullen en graanbijproducten laten een stabiel beeld zien in de prijsvorming. De bietenpulpcampagne gaat nu van start, het wachten is op de eerste opbrengsten.

Granen zijn na de oogst beschikbaar, maar de verkoopbereidheid in de belangrijkste teeltgebieden is zeer krap. Door de wat krappere oogst in Noord-West Europa kunnen de geoogste hoeveelheden goed opgeslagen worden en zal eerst gekeken worden waar de beste verkoopkansen liggen. 
De dreiging van ASP-varkenspest lijkt alleen maar meer onzekerheid in de markt te geven.

De druk van de maismarkt is wat weg, met de komst van de nieuwe oogst. De markt wacht op schattingen over opbrengsten en arealen. Alleen goede berichten kan deze markt weer wat tot dalen brengen.  

Neem contact met ons op voor actuele prijzen!
T: +31(0)544 37 13 97 

30-9-20