Actualiteiten

Hoe staat het met de grondstoffenmarkt?


Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. 
 

Eiwit

De sojaprijzen zijn wat opgelopen, door een hele sterke inkoopdrang van China. Dit herstel gaat sneller dan de markt verwacht had. Over de winter ligt de sojaprijs iets hoger dan afgelopen zomer het geval was.
Het prijsverschil van soja t.o.v. soja non-gmo loopt verder uit elkaar, omdat het aanbod van non-gmo soja door verschillende redenen krapper is.

Voor bedrijven met een non-gmo verplichting is het dus van belang, daar waar mogelijk,  maximaal eiwit uit de (bestendige) raap te halen.

Ook de prijzen van raap en zonnebloem laten een stijgende trend zien, veroorzaakt door onzekerheid in beschikbare hoeveelheden en crushcapaciteiten.
 

Energie

De tragere energieproducten , zoals palmpitschilfers, sojahullen en graanbijproducten laten een stabiel beeld zien in de prijsvorming.
De bietenpulp wijkt daarbij af, door een ruim 8% lager inzaaiareaal en een droge zomer. De trend hierin zijn wel vastere prijzen.

Granen zijn na de oogst beschikbaar, maar de verkoopbereidheid in de belangrijkste teeltgebieden is maar zeer krap. Door de wat krappere oogst in Noord-West Europa kunnen de geoogste hoeveelheden goed opgeslagen worden en zal eerst gekeken worden waar de beste verkoopkansen liggen. 

Mais is momenteel (met name de EU en rundveewaardige mais) beperkt beschikbaar. Dit kan voor logistieke uitdagingen gaan zorgen.
Er komt wel Zuid-Amerikaanse mais naar Europa, maar deze mag niet overal ingezet worden. Het zal na aankomst wel wat prijsdruk wegnemen op korte termijn.

Melasse producten vinden een sterke afzet richting de alcohol-industrie, die naar aanleiding van de wereldwijde Covid-19 pandemie, veel vraag naar ontsmettingsmiddelen geeft.

Oliën en vetten liggen op een vrij normaal niveau, maar ook wat hoger dan afgelopen voorjaar het geval was.
 

Kortom door vele onzekerheden in de wereld met betrekking tot afwijkende weersbeelden, Covid-19, valutakoersen en mogelijke politieke verschuivingen verwachten wij geen dalende trend in voerkosten, eerder een lichte stijging over de winter.


Neem contact met ons op voor actuele prijzen!
T: +31(0)544 37 13 97 

25-08-20