Actualiteiten

Vanggewas en kali voorziening snijmais


Een bewuste keuze


Vanggewas

Sinds 2019 bent u als teler van snijmais op zandgrond verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Hierin zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Zaaien van een (zeer) vroeg maisras, deze voor 1 oktober oogsten en aansluiten een vanggewas zaaien. Bij keuze voor deze optie moet de mais, rijp of niet rijp, geoogst worden voor 1 oktober. Het oogsten van een onrijp gewas kost veel opbrengst, zie grafiek hiernaast. Daarnaast is het vroeg zaaien geen garantie voor een tijdige oogst.
  2. Het gelijktijdig zaaien van de mais en een (traag ontwikkelende) vanggewas. Bij deze optie bent u niet gebonden aan het oogsttijdstip. Echter is het gebruik van bodemherbicides niet meer mogelijk, daarnaast kan de hoofdteelt snijmais veel concurrentie van het vanggewas ondervinden met als gevolg een lagere opbrengst.
  3. Het onderzaaien van het vanggewas in het 5e-6e bladstadium, het gepast gebruik van bodemherbicides is hierbij nog mogelijk en de mais ondervindt vrijwel geen concurrentie van het vanggewas. Met dit systeem kunt u gerust na 1 oktober oogsten en heeft u de meeste opbrengstzekerheid.
Let op vruchtwisseling gras na mais, op zandgrond is alleen mogelijk met tijdige inzaai na de oogst voor 1 oktober.

Maak een bewuste keuze wat past bij uw bedrijfsvoering. Houdt hierbij rekening met de raskeuze en zaaimoment.

 

Kali voorziening

In veel gevallen is de kaligift uit drijfmest onvoldoende voor de teelt van mais. Zeker als er krap bemest wordt met drijfmest en/of de gehaltes aan kali in drijfmest laag zijn, is een kali-gift wenselijk. 

Bemest minimaal de onttrekking aan Kali door mais bij, hierdoor blijft de Kali-toestand van de bodem in ieder geval gelijk. In de tabel hiernaast is te zien wat de kali onttrekking van mais is, en hoe snel een tekort ontstaat als alleen drijfmest wordt toegediend. In de tabel wordt geen rekening gehouden met eventuele verliezen/uitspoelingen van Kali.


Kali strooien tot 2-bladstadium

In maïs kan gewoon gebruikt worden gemaakt van chloorhoudende kali. Hiervoor zijn Kali 60 en Korn-Kali (wanneer er ook nog een tekort aan magnesium en/of zwavel is) het meest geschikt. De kali kan zowel voor of na het zaaien van de maïs toegediend worden. Het is echter wel verstandig om te strooien, op een droog gewas, voordat de maïs 2 blaadjes heeft om kans op schade te voorkomen.


Meer droogte-resitentie

Met de droge zomers van de laatste 2 jaar nog in het geheugen, is het belangrijk om te weten dat Kalium zeer belangrijk is voor een goede waterhuishouding in de plant. Ook zorgt voldoende kalium in de plant ervoor dat de huidmondjes van planten beter en sneller sluiten waardoor er minder vocht verdampt. Verder zorgt voldoende kalium in de bodem voor een positief effect op de veldcapaciteit (het water vasthoudend vermogen van de bodem).

Neem voor vragen of advies contact op met onze adviseurs Ronald Wolters +31 (0)6 10 92 97 46, of Jasper te Winkel +31 (0)6 12 47 29 64.