Actualiteiten

Let op klimaat in de varkensstal


In de komende periode zullen de temperaturen meer gaan schommelen. Dit heeft invloed op uw stalklimaat, en dus direct op uw biggen, zeugen en vleesvarkens. Belangrijk om te kijken naar de klimaatinstellingen en u voor te bereiden op de herfst en winter!
 

Effect van tocht

Door grote temperatuurschommelingen en tocht kunnen varkens onrustig en gestresst raken, wat ook nog de weerstand vermindert. Varkens kunnen bij tocht een andere ligplek kiezen, maar als deze er niet is worden ze onrustig. Problemen als oor -en staart beschadigingen  kunnen dan in een nacht al tot piekproblemen leiden.

In de kraamstal kan, bijvoorbeeld met het frisse neuzen systeem, ’s nachts een koude luchtstroom in het biggennest ontstaan. Dit geeft veel meer kans op (geboorte)diarree. Het liggedrag van de biggen zegt hier alles over.
 

Overdruk?

Twijfelt u of in de stal eventueel een overdruk is? Open dan bij het betreden van de afdeling de deur 10 cm. Komt er duidelijk lucht of tocht uit de afdeling? Dan is er sprake van overdruk.
Onderdruk is zichtbaar wanneer bij het openen van de deur lucht via de centrale gang de stal in komt en de afdelingskaarten duidelijk wapperen aan de muur.
 

Diergedrag

Let goed op het gedrag van uw varkens. Wanneer gespeende biggen bijvoorbeeld te dicht bij elkaar of op elkaar liggen, is dit een signaal dat het te koud is in de stal. Ook het mestgedrag, het plotseling gaan hoesten van dieren of het ineens agressief gedrag vertonen naar elkaar kunnen in indicatie zijn van een afwijking in het klimaat.
 

Voerlijn

Als tocht en temperatuurstress gecombineerd wordt met onregelmatig voeren, kan het flink mis gaan. Qua voeding dienen de biggen in de speenfase altijd goed op te starten. De basis daarvoor blijft een goede voeropname en een goed eiwitniveau.
 

Tips:

  • Controleer het stalklimaat ’s ochtends vroeg, wanneer de buitentemperatuur op zijn laagst is. De ingestelde begintemperatuur mag niet worden onderschreden.
  • Bekijk op hetzelfde moment ook het liggedrag van uw varkens. Dit zegt enorm veel over het klimaat en eventuele tocht.
  • Het klimaat meten met een CO2-meter geeft veel inzicht.
  • Met een warmte camera zie je eventuele koudebruggen in de afdeling.
  • Zorg voor regelmatig voeren en een passende voersoort.
  • De voerbakken, zeker voorraadbakken, mogen niet leeg staan. Na 1 uur leegstand is er al een verhoogde kans op bijterij.
  • Zorg bij opleg van vleesvarkens dat de begin tempratuur juist is ingesteld, verwarm zo nodig bij.

Neem voor vragen of advies contact op met varkensspecialist Jasper Knoef +31 (0)6 51 49 76 09, of Henk-Jan Hetterschijt +49 1 51 62 51 91 59