Meststoffen
Met het G-LINE Graslandconcept van Gunnewick Mengvoeders legt u alle voedingstoffen daar waar u ze hebben wilt. Ondanks de verschillende componenten laten deze blends zich perfect strooien. De speciaal geselecteerde meststoffen voor het G-Line concept zijn namelijk opgebouwd uit uniforme korrels, met eenzelfde soortelijk gewicht. Hierdoor gedraagt het zich als een homogeen product met een perfect strooibeeld. Met deze unieke lijn grasmeststoffen van Gunnewick Mengvoeders strooit u alle elementen in één werkgang, in de juiste verhouding.
 

Zwavelbemesting op grasland 

Gras neemt tussen de 75 en 125 kg SO3 per ha per jaar op. S-tekorten treden vooral op in de 1ste  en 2de snede, in deze periode komt onvoldoende zwavel uit mineralisatie. Een goede zwavelbemesting tijdens deze snedes zijn voldoende om tekorten te voorkomen. Zwavel in de vorm van sulfaat is mobiel en kan uitspoelen. Door regenval tijdens de groeiperiode van de 1ste snede kan er S uitspoelen. Verdeel daarom de totale S-gift over de 1ste en 2de snede.
 

Kali van belang

Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van gewassen. In de droge zomerperiodes is kali dus cruciaal. Te weinig kali kan de graslandproductie, zeker in drogere periodes, sterk beperken. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode, wanneer het vaker droog wordt, minder drijfmest bemest. De kalivoorziening komt hiermee aan de krappe kant, zeker omdat de kaligehaltes in drijfmest de laatste jaren gezakt zijn. Vooral op de zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes  een aanvullende kalibemesting toe te passen.
 

Natriumbemesting

De natriumtoestand van gras is op steeds meer bedrijven een aandachtspunt. Natrium zorgt voor de smakelijkheid van gras. Bij een goede natriumvoorziening weiden koeien het perceel beter af en nemen ze per dag meer kilo’s droge stof op. Meer droge stofopname wordt in relatie gebracht met een hogere melkproductie. Het blijkt dat een eenmalige gift niet volstaat. Een gedeelde gift over meerdere sneden zorgt voor een heel seizoen smakelijk gras.
 

Bemestingsadvies

Door het vroege voorjaar bestaat de kans dat bedrijven teveel mest in het voorjaar aanwenden. Kleinere drijfmestgiften en een keer vaker strooien kan daarbij helpen. Het algemene advies is juist niet een gift over te slaan of vroeg in het seizoen te stoppen, maar te kiezen voor kleinere giften en wat langer door te gaan. Dit geldt zeker bij beweiden, waar de opbrengst per snede lager is en waarbij de smakelijkheid, het roestvrij houden van het gras, extra belangrijk is. Bemesten naar opbrengst is nog steeds de basis voor een goede bemestingsstrategie. Hierbij past geen standaard meststof, maar een op maat samengesteld concept die rekening houdt met bodemvoorraden, de samenstelling van aangewende dierlijke mest, stikstofruimte en beoogde opbrengst. Het G-LINE Graslandconcept biedt deze mogelijkheid.

Download HIER de brochure >>>